+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΕΣ 9η - 10η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔEΣ 9η-10ηἈνδρικὸ Τμῆμα

Ἑβδομάδα 9ηΣτὸ πλαίσιο τῆς Συλλογικότητας, τὸ Τμῆμα ἑτοιμάζει
τὸ φυλλάδιο τοῦ Θεωρητικοῦ μέρους

Συνέχεια στὴν θεωρητικὴ κατάρτιση...


  ...καὶ τὴν πρακτικὴ ἐξάσκηση στὸ χρῶμα.
 


  
Χαρακτηριστικὰ προσώπου:
 

Μύτη * * * * * *

Γυναικεῖο Τμῆμα

Ἑβδομάδα 9η

 Ἡ Σύναξη τοῦ Τμήματος δὲν πραγματοποιήθηκε,
λόγῳ τῆς Ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀγγέλων
καὶ τῆς Πανηγύρεως τῆς ὁμώνυμης Ἱερᾶς Μονῆς

Ἐδῶ τὸ Χρονικὸ τῆς Πανηγύρεως


* * *

Ἑβδομάδα 10η


Ἡ Σύναξη τῆς 10η Ἑβδομάδας τοῦ Γυναικείου Τμήματος ἐδῶ* * *

Παιδικὸ Τμῆμα

Ἑβδομάδα 9ηΣτὸν Ἅγιο Νεκτάριο
ἀφιερώθηκε ἡ Σύναξη τῆς 9ης Ἑβδομάδας,
τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος Δημιουργικῆς καὶ Διαδραστικῆς ἐνασχόλησης
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Εἰκονογραφία

Ἐδῶ τὸ σχετικὸ Χρονικὸ


* * *

Ἑβδομάδα 10η

 
Ἡ Σύναξη τῆς 10ης Ἑβδομάδας ἀφιερώθηκε
 ΣΤA ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΚΑΙ ΤΑ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ


* * *


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση

Ἑβδομάδα 9η


Ἑβδομάδα 10η

 


 

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου