+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2014

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ

+++

Στὴν Μνήμη τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν
Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος
τοῦ θαυματουργοῦ
12η Δεκεμβρίου
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου