ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 13η)


+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»

Φυλῆς 18, Πλατεῖα Φυλῆς


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13ηἈνδρικὸ Τμῆμα* * *


Γυναικεῖο Τμῆμα Τὸ πρωὶ τῆς Πέμπτης συνεχίσθηκε ἡ ἁγιογράφηση τοῦ Ἁγίου Παρθενίου...
 

...ἀπὸ Μέλη τοῦ Ἀνδρικοῦ Τμήματος.


Ἡ "σκυτάλη" παραδόθηκε τὸ ἀπόγευμα στὸ Γυναικεῖο,...
 

...τὸ ὁποῖο καὶ ὁλοκλήρωσε σχεδὸν τὴν ἐργασία.
 

Ταυτόχρονα "προχώρησε" καὶ ἡ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου,...

 ἀλλὰ καὶ ἄλλες Δραστηριότητες...
...τοῦ ζωντανοῦ αὐτοῦ Τμήματος τοῦ Ἐργαστηρίου μας.

* * *


Παιδικὸ Τμῆμα
Πραγματοποιήθηκε ἡ προγραμματισμένη Προσκυνηματικὴ καὶ Ἐκπαιδευτικὴ
Ἐπίσκεψη στὸ Μουσεῖο Μπενάκη καὶ τὸν Ἅγιο Νικόλαο Ἀχαρνῶν.

Τὸ πλῆρες Χρονικὸ σύντομα


* * *


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση


Τετάρτη, 4η/17η Δεκεμβρίου
Σὲ κλῖμα βαθειᾶς καὶ εἰλικρινοῦς αὐτοκριτικῆς, συγκίνησης καὶ χαρᾶς,
πραγματοποιήθηκε μὲ πλήρη ἐπιτυχία καὶ πολυεπίπεδη ὠφέλεια
ἡ πρώτη Διοικητικὴ Σύναξη τοῦ "Ἐ.Ἐ.Ε.". 

Τὸ πλῆρες Χρονικὸ σύντομα

* * *

Παρασκευή, 4η/17η Δεκεμβρίου

 

Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου