+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2014

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΟΣ. ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΚΛΠ

+++Σκοποὶ Δημιουργίας τοῦ Ἐργαστηρίου,
συνέχεια σχεδιασμοῦ Ὁσίου Παρθενίου,
ἔρευνα, ἐργασία, πειραματισμοὶ

Τρίτη, 26η Νοεμβρίου/9η Δεκεμβρίου.
Γενικὴ Σύναξη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε.».
Ἀναφορὰ στοὺς Σκοποὺς τοῦ Ἐργαστηρίου...
 


...καὶ ἀνταλλαγὴ ἀπόψεων.

 
Συνέχιση τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ἱερᾶς Μορφῆς
τοῦ Ἁγίου Παρθενίου Χίου... 


 ...μετὰ τὴν ἔγκριση τῆς πρώτης προσπάθειας
ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη μας κ. Κυπριανό.

 
«Νεανίσκοι καὶ παρθένοι,...

...πρεσβύται μετὰ νεωτέρων»,


 ...ἐνημερώνονται,... ...ἐρευνοῦν καὶ ἐργάζονται προσεκτικὰ καὶ προσευχητικά,... ...πειραματιζόμενοι μὲ ἀνανεωμένα καὶ συνεχῶς ἀνανεούμενα
στοιχεῖα......καὶ τεχνοτροπικὲς μεθόδους τῆς Ἱερᾶς Τέχνης,... ...ἑνωμένοι σὲ ἕνα κοινὸ Σκοπό, ἕνα Μεγάλο Ὅραμα, μία Ἱερὴ Ἐπιθυμία:


Ἡ Σεμνὴ Μεγαλοπρέπεια τῆς Παραδόσεώς μας νὰ ἐπιστρέψη... 


...στὸν ἐκκλησιαστικό, τὸν οἰκογενειακὸ καὶ τὸν κοινωνικό μας βίο. Ἀμήν!
+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου