ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 30 Μαΐου 2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ

+++ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
 
Σάββατο πρωί: Τὸ Ἐτήσιον Μνημόσυνον
τοῦ Ἀειμνήστου Μεγάλου Σύγχρονου Εἰκονοφίλου Πατρὸς
Μητροπολίτου Κυπριανοῦ
Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Η ΠΟΛΙΣ ΕΠΕΣΕ!

+++


Η ΠΟΛΙΣ ΕΠΕΣΕ!


Μνήμη Ἄλωσης τῆς Κωνσταντινούπολης: 29η Μαΐου

+++

Σάββατο 24 Μαΐου 2014

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 16ο

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 16ο Πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ, στὴν Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν...


  ...τὸ 16ο Μάθημα Ἁγιογραφίας "Προχωρημένων",...


 ...στὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου συνεχίσθηκε ἀπὸ τὸ «Ἐργαστήριο Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»...


...ἡ ζωγραφικὴ τῆς ποδέας τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Μονῆς.


Τὸ πλῆρες Φωτο-χρονικὸ σύντομα.
+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΩΚΙΟΣ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΜΩΚΙΟΣΜνήμη: 11η Μαΐου+++

Παρασκευή 23 Μαΐου 2014

Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής

+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΣΙΜΩΝ Ο ΖΗΛΩΤΗΣ 

Μνήμη: 10ῃ Μαΐου


+++

Τετάρτη 21 Μαΐου 2014

Ό Όσιος Αρσένιος ο Μέγας

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ

Μνήμη: 8ῃ Μαΐου


«Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες· ὅστις ἐπιχειρήσῃ πρᾶγμά τι,
πρέπει νὰ κάμνῃ τοῦτο μὲ συγκεκριμένον σκοπὸν
καὶ πολλὴν σκέψιν…

…Πολλάκις μετενόησα διότι ἐλάλησα,
ἀλλὰ διότι ἐσιώπησα δὲν μετενόησα ποτέ…

…Προτιμῶ νὰ ἀρέσκω εἰς τὸν Θεὸν μᾶλλον
ἢ εὶς τοὺς ἀνθρώπους…»

+++

Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

+++ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 Στοὺς Αἴνους.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος δ'

Κύριε, πρὸ τοῦ ἀχράντου Σου Σταυροῦ, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἐν τῷ ἱερῷ ἀνῆλθες,
Ἰουδαίους παρρησίᾳ διδάσκων τὰ Μωσέως, καὶ ἐν νόμῳ διὰ Σοῦ νομοθετηθέντα·
ἐκπληττόμενοι δὲ Χριστέ, τῆς Σῆς σοφίας τὸ ἄφραστον μυστήριον, τὴν κατὰ Σοῦ σκευωρίαν
ἐν ἑαυτοῖς φθόνῳ ἐμελέτων. Πῶς οὗτος οἶδε γράμματα, μὴ μεμαθηκώς;
ἀγνοοῦντές Σε τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


+++

Τρίτη 13 Μαΐου 2014

Η ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΑΡΓΥΡΗ

+++Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς ἈργυρὴΜνήμη: 30ὴ Ἀπριλίου


 ...Η απόφαση του δικαστηρίου παρέμενε μία και έπρεπε να εκτελεσθεί με ακρίβεια:
«Ή θα αλλαξοπιστήσει και θα παντρευτεί τον υιό του προύχοντα ή θα κλεισθεί ισόβια
στη φυλακή». Η Αγία προτίμησε το δεύτερο. Αυτό της υπαγόρευε η συνείδησή της
και η αγάπη της προς τον Χριστό. Να παραμείνει πιστή στον Κύριο «άχρι θανάτου».

Οι συνθήκες στη φυλακή ήταν σκληρές. Υπήρχαν συγκρατούμενες Τουρκάλες
καταδικασμένες για βαριά παραπτώματα. Αυτές ενοχλούσαν την Αγία, την πείραζαν,
την έβριζαν, τη χλεύαζαν. Εκεί η Αγία δεχόταν ραβδισμούς και άλλα βάσανα.
Κακοπαθούσε για την αγάπη του Χριστού. Για το άγιο ήθος της και το υπομονετικό της παράδειγμα μίλησαν αυτόπτες μάρτυρες – γυναίκες χριστιανές που ήταν
και αυτές φυλακισμένες και είχαν ελευθερωθεί.

17 ολόκληρα χρόνια έμεινε στις φυλακές η Αγία Αργυρή «δεσμία Ιησού Χριστού».

Όλα τα υπέφερε εκεί με χαρά και αγαλλίαση. Η φυλακή ήταν γι’ αυτήν Παράδεισος
και ουρανός! Ανέπνεε τον Χριστό και ζούσε μέσα σε πλούσια Χάρη ειρήνης.
Συνέχεια δοξολογούσε τον Κύριο.
Όταν κάποτε την ειδοποίησαν ότι ένας ευλαβής πλούσιος, ο Μανώλης Κιουρτζίμπασης
μεσολαβεί για την απελευθέρωσή της, αυτή αρνήθηκε να δεχθεί την πρότασή του.

Προτίμησε να παραμείνει στη φυλακή, «το βασιλικόν παλάτιον» – όπως το ονόμαζε –
του Παμβασιλέως Χριστού.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον η Αργυρή, μετά από 17 συνολικά χρόνια εγκλεισμού,
παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο στις 5 Απριλίου 1721.

Η Αγία Νεομάρτυς Αργυρή δίκαια ονομάσθηκε

«Προστάτης του Γάμου και της ευσεβούς νεότητος»...+++

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΙΕ΄ (ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2013-2014, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΩΝ)

+++


+++