+ + +

+  +  +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη 14 Μαΐου 2014

ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ

+++ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

 Στοὺς Αἴνους.

Δόξα... Καὶ νῦν... Ἦχος δ'

Κύριε, πρὸ τοῦ ἀχράντου Σου Σταυροῦ, τῆς ἑορτῆς μεσούσης, ἐν τῷ ἱερῷ ἀνῆλθες,
Ἰουδαίους παρρησίᾳ διδάσκων τὰ Μωσέως, καὶ ἐν νόμῳ διὰ Σοῦ νομοθετηθέντα·
ἐκπληττόμενοι δὲ Χριστέ, τῆς Σῆς σοφίας τὸ ἄφραστον μυστήριον, τὴν κατὰ Σοῦ σκευωρίαν
ἐν ἑαυτοῖς φθόνῳ ἐμελέτων. Πῶς οὗτος οἶδε γράμματα, μὴ μεμαθηκώς;
ἀγνοοῦντές Σε τὸν Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου