+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Σάββατο 11 Ιουνίου 2022

Παναγία «Εγγυήτρια των αμαρτωλών»

+++

 

ΠΑΝΑΓΙΑ «ΕΓΓΥΗΤΡΙΑ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΩΛΩΝ»
 
Σύναξις: 7ῃ Μαρτίου, 29ῃ Μαΐου καὶ Πέμπτη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος 
 
 
...Στὴν ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς «Ἐγγυήτριας τῶν Ἁμαρτωλῶν», 
ἡ Θεοτόκος εἰκονίζεται μὲ τὸ Θεῖο Βρέφος στὸ ἀριστερό Της χέρι·
Χριστὸς σφίγγει μὲ τὰ δύο χεράκια Του τὸ δεξὶ χέρι τῆς Μητέρας Του, 
ὅπως συνηθίζεται ὅταν γίνεται μία συμφωνία.
Στὶς τέσσερις γωνίες τῆς Εἰκόνος ὑπάρχει ἡ ἡξῆς ἐπιγραφὴ σὲ στίχους: 
 
«Ἐγὼ εἶμαι ἡ Ἐγγυήτρια τῶν ἁμαρτωλῶν πρὸς τὸν Υἱόν Μου· 
Ἐκεῖνος Μοῦ ἔδωσε τὰ χέρια Του γι᾿ αὐτούς, ὅτι πάντοτε θὰ Μὲ ἀκούη, 
ὥστε ὅσοι Μοῦ ἀπευθύνουν πάντοτε τὸ “Χαῖρε”, 
θὰ ζητήσουν διὰ μέσου Ἐμοῦ νὰ χαίρωνται αἰωνίως». 
 
Πόση παρηγορία δίνουν αὐτὰ τὰ λόγια στοὺς πιστούς,
ὅτι ὁ Χριστός μας «ἔδωσε τὰ δύο χεράκια Του»,
δηλαδὴ ἔκανε συμφωνία, ὑποσχέθηκε ἐπισήμως στὴν Μητέρα Του,
ὅτι θὰ ἀκούη πάντοτε τὶς προσευχές Της!... 
 
 
+++

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022