+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΥΡΟΣ

+++


ΜΝΗΜΗ: 17η ΙΟΥΝΙΟΥ
 

 +++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

+++
+++

Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022

Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022

Ο ΑΓΙΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΗ ΝΑ ΜΗΝ ΗΣΥΧΑΣΕΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ... (ΜΕΘΟΔΙΟΣ)

+++--Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣΜνήμη: 14ῃ Ἰουνίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον λόγον.

Εὐσεβείας τὴν μέθοδον προβαλλόμενος,
αἱρετικῶν διαλύεις τὰς ἐπινοίας στερρῶς,
Ὀρθοδόξων ἡ κρηπίς, Πάτερ Μεθόδιε.
Τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀνεστήλωσας τιμᾶν,
ὡς θεῖος ἱεροφάντωρ,
καὶ νῦν ἀύλως δοξάζῃ
καὶ ἱκετεύεις ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


* * *

...Ὡστόσο, ἡ εἰρήνη δὲν ἐξασφαλίσθηκε στὴν Ἐκκλησία.
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ νὰ μὴν ἡσυχάσει
ὅσο δὲν βασίλευε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη χρειάστηκε νὰ ἀγωνισθῆ
ἀκόμη ἐναντίον τῶν διαφόρων αἱρέσεων
ποὺ εἶχαν ὑπεισέλθει ὑποστηρίζοντας τὴν εἰκονομαχία...--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

+++

+++

Σάββατο 25 Ιουνίου 2022

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022

Αφιέρωμα στο «ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ» (ΕΙΚΟΝΑ, ΥΜΝΟΣ, ΙΣΤΟΡΙΚΟ)

--Σύναξις: 11ῃ Ἰουνίου


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ. ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄.


ΑΞΙΟΝ ΕΣΤΙΝ (ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄) from agiografikesmeletes on Vimeo.


...Ἀπὸ τῆς ἐποχῆς ἐκείνης ὁ μὲν Ἀρχαγγελικὸς ὕμνος
διεδόθη εἱς ὅλην τὴν οἰκουμένην, ἵνα ψάλληται εἰς τὴν Θεομήτορα
ὑφ' ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων, καὶ ὑπ' αὐτῶν τῶν παίδων·
ἡ δὲ Ἁγία Εἰκὼν τῆς Θεοτόκου ἡ εὑρισκομένη εἰς τὴν Ἐκκλησίαν
τοῦ κελλίου ἐκείνου, εἰς τὸ ὁποῖον ἐγένετο τὸ τοιοῦτον θαῦμα,
μετεφέρθη ὑπὸ τῶν Πατέρων τοῦ Ἁγίου Ὄρους
εἰς τὴν μεγαλοπρεπῆ Ἐκκλησίαν τοῦ Πρωτάτου,
καὶ ἐκεῖ εὑρίσκεται μέχρι σήμερον, ἐνθρονισμένη
ἐπὶ τοῦ ἱεροῦ συνθρόνου ἐντὸς τοῦ Ἁγίου Βήματος,
ἐπειδὴ ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος ταύτης ἐψάλη τὸ πρῶτον
ὑπὸ τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριὴλ ὁ ὕμνος οὗτος...


*  *  *

--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ

+++


+++

Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022

Τετάρτη 22 Ιουνίου 2022

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2022

«Η ΣΟΦΙΛΑ» (ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ)

+++


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1824

Από το Βιβλίο του Π.Μ. Σωτήρχου «Η Σοφίλα»
Εκδ. ΑΡΜΟΣ+++