ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 24 Ιουνίου 2014

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΤΕΛΕΤΗ

+++
 

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΣΤ΄

2013-2014


Μὲ συντονισμένη προσπάθεια, ἡ ὁποία ἄρχισε τὸ περασμένο Σάββατο, 21η Ἰουνίου 2014,...


...κατὰ τὴν τελευταία ἐφετινὴ Συνάντηση/Μάθημα τοῦ Τμήματος τῶν Προχωρημένων
καὶ μελῶν τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας,...


 ...προετοιμάσθηκε ἡ Τελετὴ Λήξης τῶν Μαθημάτων,
ἡ ὁποία εἶχε προγραμματισθῆ γιὰ τὴν ἐπαύριον, Κυριακή, 22α Ἰουνίου 2014.


* * *

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ


  Ἡ Τελετὴ πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη συμμετοχὴ...


... Κλήρου, Ἀρχιερέων, Ἱερέων, Μοναχῶν καὶ Μοναζουσῶν, καὶ Λαοῦ.

 
Τὸν ἐναρκτήριο Χαιρετισμὸ ἀπηύθηνε ἡ Πρόεδρος τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Συλλόγου «Ἅγιος Φιλάρετος», κα Εἰρήνη Ἀρχοντούλη.


Ἔγιναν ὅλες οἱ προγραμματισμένες ἀναφορές, ἀλλὰ καὶ οἱ ἀπολογισμοὶ...


...γιὰ τὰ τρία Τμήματα τῶν Μαθημάτων τῆς Περιόδου.


* * *


Ὄμορφα ποιήματα...


...εἰκονολογικοῦ περιεχομένου,...

 ...ἀπὸ τὴν Συλλογὴ τῆς ἀδελφῆς μας Αἰκατερίνης Κωστούλα...


 ...«Ὁ μικρὸς Ἁγιογράφος»...
 
  
...ἀπήγγειλαν ἐκ περιτροπῆς ὅλοι οἱ Μαθητὲς...
  

...τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος.


 
* * *


 

 Ὁ οἰκεῖος Μητροπολίτης, Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς κ. Κυπριανός,
ἐπιλόγησε...

 
...μὲ τὴν σημαντικὴ Καταληκτήρια Προσλαλιά του μὲ τίτλο:
Ὀρθόδοξη Ἁγιογραφία: Ζωὴ - Δημιουργία - Συνέχεια.
 
  * * * 


Ἐκ μέρους τοῦ Ἐργαστηρίου Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας,...

...ἀντιπροσωπεία τοῦ ὁποίου...

  ...κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Τελετῆς ὁλοκλήρωνε...


...τὴν Ἁγιογράφηση τοῦ Παντοκράτορος,...


...προσφέρθηκε εὐγνωμόνως στὸν σεβαστὸ Ποιμενάρχη μία Σύνθεση,
ἡ ὁποία ἁγιογραφήθηκε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, εἰδικὰ γιὰ τὸν σκοπὸ αὐτόν.


Μετὰ τὸ «Δι' εὐχῶν», μοιράσθηκαν ἀπὸ τοὺς Ποιμένες,...

...σὲ μικροὺς καὶ μεγάλους Μαθητὲς,...


...πρὸς μεγάλη τους χαρά, Βεβαιώσεις Συμμετοχῆς τους...
 
 ...στὰ Μαθήματα τῆς Περιόδου...

 ...ἀλλὰ καὶ Ἀναμνηστικὲς εἰκονίτσες.* * *Ἡ εἰκονολογικὴ βραδυὰ ὁλοκληρώθηκε...


...μὲ τὴν περιήγηση στὴν μικρὴ Ἔκθεση μὲ τὸν ὑψηλὸ στόχο...


 ...ὅλων τῶν εἰκονόφιλων παρευρισκομένων.


Παρὰ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ἡ ἀγάπη ὑπερίσχυσε καὶ ἀρκετὰ ἔργα, μικρῶν καὶ μεγάλων Μαθητῶν, διατέθηκαν...


...τονώνοντας ἔτσι τὴν ἐλπίδα, ὅτι ὁ ἱερὸς σκοπὸς τῆς Ἔκθεσης θὰ εὐοδωθεῖ, πρὸς δόξαν Θεοῦ.


 Στὸν Ἀρχῆς καὶ Τέλους Θεό,
δόξα καὶ εὐχαριστία, εἰς τοὺς αἰῶνας.
Ἀμήν!+++