ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 29 Μαΐου 2016

Τρίτη 24 Μαΐου 2016

Οι Άγιοι Ισαπόστολοι Κύριλλος και Μεθόδιος

+++
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΣΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
ΚΥΡΙΛΛΟΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΟΣ

Μνήμη: 11ῃ Μαΐου


* * *

Συνεχίζεται
+++