+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΕΛΕΗΜΩΝ

+++
Μνήμη: 12η Νοεμβρίου


+++

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ Ο ΑΙΓΥΠΤΙΟΣ

+++
Μνήμη: 11η Νοεμβρίου+++

Ο ΜΕΓΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

Ὁ Μέγας Πρόμαχος τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων


Μνήμη: 11η Νοεμβρίου

+++

Παρασκευή 22 Νοεμβρίου 2013

Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

+++


ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ
ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

8η Νοεμβρίου
+++

ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΥΟΡΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝ. ΑΜΕΡΙΚΗΣ

+++Μνήμη: 8η Νοεμβρίου


+++

Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

+++


Ο ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ


Σύναξις: 8η Νοεμβρίου


+++

Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

Μάθημα Φωτός Β΄

+++Μάθημα Φωτός Β΄

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο+++

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2013

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Οἱ ἐξ ἈσίαςΜνήμη: 1η Νοεμβρίου+++