* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

++
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
 
 
Μνήμη: 17η Μαρτίου
 
...Ὅταν κατὰ διαταγὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε΄ τοῦ Κοπρωνύμου,
ὁ περιβόητος καὶ αἱμοσταγὴς κυβερνήτης τῆς Ἀσίας, Μιχαὴλ Λαχανοδράκων,
ἄρχισε νὰ καταδιώκει τοὺς Ὁμολογητὲς τῶν ἱερῶν καὶ σεπτῶν Εἰκόνων,
εἰσέβαλε στὴν Μονὴ τὴν Μεγάλη Πέμπτη τοῦ 763 (764), ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας, 
καὶ ἀφοῦ συνέλαβε τριάντα ὀκτὼ τοὺς πλέον διακεκριμένους Μοναχοὺς καὶ τοὺς βασάνισε,
φυλάκισε στὴν Ἔφεσο, κλείνοντάς τους σὲ παλιὸ λουτρό, ὁποίου ἔχτισε τὴν εἴσοδο
 καὶ ὅπου πολλοὶ άπὸ τοὺς Μοναχοὺς πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα ἢ τὰ τραύματά τους.
Τῶν ὑπολοίπων ἔκοψε τὴν μύτη ἢ ἔκαψε τὰ γένεια ἀφοῦ τὰ ἄλειψε μὲ πίσσα,
ἐνῶ ὕστερα ἔβαλε φωτιὰ στὸν Ναὸ καὶ στὰ μοναστηριακὰ κτήρια.
Ἔπειτα, ἔφερε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν Ἅγιο Ἡγούμενο Θεοστήρικτο,
 καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔκοψε τὴν μύτη καὶ ἔκαψε τὰ γένεια, τὸν ἔκλεισε στὴν φυλακὴ
τοῦ Πραιτωρίου μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Στέφανο τὸν Νέο καὶ τριακόσιους σαρανταδύο
ἄλλους Ὁμολογητές (28 Νοεμ.)... 
 
 
 
 
++

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

+++Μνήμη: 17η Μαρτίου«...Εισελθών λοιπόν εις το πλοίον έφθασεν εις την Λαοδίκειαν,
και εξελθών συνέχισε τον δρόμον του διά ξηράς προς την Έδεσσαν,
όπου εύρε Ναόν, εις τον οποίον είχον την αχειροποίητον Εικόνα
του Δεσπότου Χριστού, την ιδίαν εκείνην την οποίαν Αυτός ο Κύριος
έστειλεν εις τον Αύγαρον διά του Αποστόλου Ανανία.

Ταύτην ιδών ο Αλέξιος πολύ ηυφράνθη και μοιράσας εις πτωχούς
τον χρυσόν και τους πολυτίμους λίθους, έμεινεν εις εκείνον τον Ναόν,
ενδεδυμένος ως πένης με παλαιά και άχρηστα ιμάτια,
διά να βλέπη καθ' εκάστην τον πολυπόθητον χαρακτήρα
της του Δεσπότου Μορφής, ζητών δε ελεημοσύνην από τους ευσεβείς Χριστιανούς,
εξώδευεν από αυτήν ολίγα δι' άρτον προς τροφήν του
τα δε υπόλοιπα έδιδεν εις τους πτωχούς...»
 
 

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 MAΡΤΙΟΥ

+++

+++

Κυριακή 27 Μαρτίου 2022

Παρασκευή 25 Μαρτίου 2022

Τρίτη 22 Μαρτίου 2022

ΠΟΤΕ ΕΓΙΝΕ ΤΟ ΘΑΥΜΑ; ΟΤΑΝ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΝΑ ΠΕΘΑΝΗ... (ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΩΝ)

Μνήμη: 9η Μαρτίου


...Αὐτὸ ἔγινε μὲ ἕνα ἐργάτη χωρικό, ἀπὸ ἕνα χωριὸ κοντὰ στὸ Ἅγιο Ὄρος,
ὁ ὁποῖος ἐργαζόταν στὸ Μοναστήρι μας ὡς ὑλοτόμος.

 Κάποτε λοιπόν, ποὺ περνοῦσα ἀπὸ τὸ δάσος τῆς Μονῆς,
μὲ χαιρέτησε καὶ μοῦ εἶπε:

"Κάτσε, Γέροντα, νὰ σοῦ πῶ ἕνα μεγάλο θαῦμα
ποὺ μοῦ ἔκαναν οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα.

Πονοῦσε τὸ πόδι μου χρόνια. Πήγαινα στοὺς γιατρούς, στὰ νοσοκομεῖα,
ἀλλὰ τίποτα δὲν μοῦ κάνανε. Καὶ ἐγώ, ἐπειδὴ ἀγαπῶ πολὺ
τοὺς Ἁγίους Τεσσαράκοντα, πῆγα στὴν πανήγυρί τους,
στὴν Ἐκκλησία τοῦ χωριοῦ μου.

Ἐκεῖ ἦταν πολὺς κόσμος, γεμάτη ἡ Ἐκκλησία. Μόλις ἔφθασα
στὴν Ἐκκλησία, ἀρχίζει νὰ μοῦ πονᾷ πολὺ τὸ πόδι.
Τότε λοιπόν σκέφθηκα νὰ βγῶ ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία
νὰ ξεκουράσω τὸ πόδι μου. Ἀλλὰ μοῦ εἶπε ὁ λογισμός:
"Ὁ Ἰούδας ἄφησε τὴν θεία Εὐχαριστία καὶ βγῆκε ἔξω.
Ἰούδας θὰ γίνῃς καὶ ἐσύ;". "Θὰ μείνῃς μέσα, κι ἂς πονᾶς".

Μετὰ ἀπὸ λίγο πονοῦσα πιὸ πολὺ καὶ σκέφθηκα νὰ καθήσω
σὲ μία καρέκλα νὰ ξεκουράσω τὸ πόδι μου.
Τότε ὅμως ἀντίκρυσα τὴν Εἰκόνα τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα,
τοὺς εἶδα νὰ παγώνουν μέσα στὴν λίμνη καὶ εἶπα στὸν ἑαυτό μου:
"Αὐτοὶ ἔκαναν τόση ὑπομονὴ καὶ πάγωσαν γιὰ τὸν Χριστό,
κι ἐσὺ δὲν μπορεῖς νὰ σταθῇς ὄρθιος;".
"Θὰ σταθῇς ὄρθιος κι ἂς πεθάνῃς".Ἐκείνη τὴν ὥρα ποὺ εἶπα αὐτό,
ἦρθε ἕνα ρεῦμα, μὲ περιέλουσε ἀπὸ τὸ κεφάλι καὶ πέρασε
σ' ὅλο τὸ σῶμα μου μέχρι τὸ πονεμένο πόδι μου.

Ἀπὸ τότε ἔγινα καλὰ καὶ δὲν ξαναπόνεσα.
Βλέπετε, Γέροντα, πόσο θαυματουργοὶ εἶναι οἱ ἅγιοι Τεσσαράκοντα;"
Αὐτὸς δὲν εἶχε καμμία αἴσθησι ὅτι ἔκανε κάτι ἀξιόμισθο...

Ὅμως βλέπουμε, πότε ἔγινε τὸ θαῦμα καὶ πότε ἦρθε ὁ Θεὸς μέσα του;
Ὅταν ὁ ἴδιος ἄδειασε τελείως ἀπὸ τὸν ἑαυτό του καὶ ἀπὸ τὴν φιλαυτία του
καὶ ἀποφάσισε νὰ πεθάνῃ χάριν τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν Θεό...


+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ

++++++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 9 MAΡΤΙΟΥ

+++

+++

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022