* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 30 Μαρτίου 2022

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ

++
ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΣΤΗΡΙΚΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΣ, ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ
 
 
Μνήμη: 17η Μαρτίου
 
...Ὅταν κατὰ διαταγὴ τοῦ αὐτοκράτορα Κωνσταντίνου Ε΄ τοῦ Κοπρωνύμου,
ὁ περιβόητος καὶ αἱμοσταγὴς κυβερνήτης τῆς Ἀσίας, Μιχαὴλ Λαχανοδράκων,
ἄρχισε νὰ καταδιώκει τοὺς Ὁμολογητὲς τῶν ἱερῶν καὶ σεπτῶν Εἰκόνων,
εἰσέβαλε στὴν Μονὴ τὴν Μεγάλη Πέμπτη τοῦ 763 (764), ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας, 
καὶ ἀφοῦ συνέλαβε τριάντα ὀκτὼ τοὺς πλέον διακεκριμένους Μοναχοὺς καὶ τοὺς βασάνισε,
φυλάκισε στὴν Ἔφεσο, κλείνοντάς τους σὲ παλιὸ λουτρό, ὁποίου ἔχτισε τὴν εἴσοδο
 καὶ ὅπου πολλοὶ άπὸ τοὺς Μοναχοὺς πέθαναν ἀπὸ τὴν πείνα ἢ τὰ τραύματά τους.
Τῶν ὑπολοίπων ἔκοψε τὴν μύτη ἢ ἔκαψε τὰ γένεια ἀφοῦ τὰ ἄλειψε μὲ πίσσα,
ἐνῶ ὕστερα ἔβαλε φωτιὰ στὸν Ναὸ καὶ στὰ μοναστηριακὰ κτήρια.
Ἔπειτα, ἔφερε στὴν Κωνσταντινούπολη τὸν Ἅγιο Ἡγούμενο Θεοστήρικτο,
 καὶ ἀφοῦ τοῦ ἔκοψε τὴν μύτη καὶ ἔκαψε τὰ γένεια, τὸν ἔκλεισε στὴν φυλακὴ
τοῦ Πραιτωρίου μαζὶ μὲ τὸν Ἅγιο Στέφανο τὸν Νέο καὶ τριακόσιους σαρανταδύο
ἄλλους Ὁμολογητές (28 Νοεμ.)... 
 
 
 
 
++

Τετάρτη 23 Μαρτίου 2022

Σάββατο 19 Μαρτίου 2022

Παρασκευή 18 Μαρτίου 2022

Πέμπτη 17 Μαρτίου 2022

Τετάρτη 16 Μαρτίου 2022

Τρίτη 15 Μαρτίου 2022

Σάββατο 12 Μαρτίου 2022

Παρασκευή 11 Μαρτίου 2022