ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ


+++


ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

(1965-2015)

3
ΔΥΟ ΠΟΙΗΜΑΤΑ

 *  *  *+++

«ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ» (ΕΙΔΗΣΗ)


+++

+++

Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2015

EIKONOΛΟΓΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ


+++EIKONOΛΟΓΙΚΟ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗΝ ΤΣΕΧΙΑ


+++

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΕΝΔΟΞΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ


Μνήμη: 14ῃ Νοεμβρίου


Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ

Ἦχος πλ. β´. Ὅλην ἀποθέμενοι.

Θείαις ἀναβάσεσι, διαπαντὸς κεχρημένος,
ὡς Μωσῆς τὸ πρότερον, τὸν Θεὸν θεάσασθαι ἐπεπόθησας·
καὶ γνωστῶς εἶδες δέ, τὴν Αὐτοῦ Εἰκόνα, δεδεγμένος πρὸς ἐμφέρειαν·
Πατρὸς γὰρ σύντομος, γνῶσις ὁ Υἱὸς καὶ ἀπόδειξις·
Υἱοῦ δὲ καὶ Γεννήτορος, μία ἡ οὐσία γνωρίζεται,
καὶ ἡ διὰ πάντων, ταυτότης ἀναφαίνεται σεπτῶς,
καὶ βασιλεία καὶ δύναμις, δόξα καὶ προσκύνησις.+++

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015

«ΑΓΓΕΛΙΚΕΣ» ΣΥΝΑΞΕΙΣ «Ε.Ε.Ε.» (ΕΙΔΗΣΗ)

+++


+++

«ΠΟΝΕΜΕΝΗ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ»

+++ΤΑΠΕΙΝΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΔΑΣΚΑΛΟ
ΓΙΑ ΤΑ 50 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ

(1965-2015)

2


+++

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2015