ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Μάθημα Αγιογραφίας Α΄Περιόδου Γ΄

--


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΙΜΑΚ"
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΙΝΗΣ, ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
...«Ἡ κατανομὴ τοῦ φωτὸς στὴν Εἰκόνα, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους,
στοὺς ὁποίους ἀναφερθήκαμε, ἀποτελεῖ ἐγχείρημα
ἀνθρωπίνως ἀδύνατον.
Ὡστόσο ἡ τριβὴ καὶ ἀδολεσχία τοῦ Ἁγιογράφου
μὲ τὸν πανέμορφο αὐτὸ
῾῾χῶρο᾿᾿,
ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀτέλειωτος
῾῾ὠκεανός᾿᾿ γνώσεων,
τοῦ δίνει τὴν δυνατότητα γνώσης καὶ χειρισμοῦ
ἑνὸς σημαντικώτατου
῾῾ἐργαλείου᾿᾿, προκειμένου νὰ ἐργασθῆ
μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα τὴν Ἱερὴ Διακονία του
καὶ νὰ ἀποκτήση μέσῳ αὐτῆς βαθύτερη αὐτογνωσία»...Διαβάστε ἐδῶ τὸ πλῆρες χρονικὸ τοῦ Μαθήματος

--

Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2010

Όσιος Πέτρος Νίκαιας, ο Ομολογητής

--


ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΠΕΤΡΟΥ
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ


(Μνήμη: 11 Σεπτεμβρίου)


ὅσιος Πατέρας μας Πέτρος ὁ Ὁμολογητὴς διετέλεσε
Μητροπολίτης Νικαίας ἐπὶ αὐτοκράτορος Λέοντος Ε ́ τοῦ Ἀρμενίου.

ρχικῶς προσχώρησε στὴν αἵρεσι τῆς εἰκονομαχίας, πειθόμενος
στὰ δόλια καὶ ἀπατηλὰ ἐπιχειρήματα τοῦ θηριωνύμου Λέοντος.


πνευματικός του φίλος ὅμως, ὁ Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτης,
τὸν βοήθησε νὰ κατανοήση ἐγκαίρως τὴν πτώσι του
καὶ νὰ ἀναδειχθῆ κατόπιν μέγας πολέμιος τῆς αἱρέσεως
καὶ τοῦ αἱρετικοῦ αὐτοκράτορος.

δειξε δὲ τόσο ζῆλο γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, ὥστε νὰ τὸν ἐπαινῆ
ὁ Ὅσιος Θεόδωρος σὲ ἐπιστολὲς ἄφθαστου κάλλους, ποὺ τοῦ ἔστειλε.

πως ἦταν ἑπόμενο, ὁ Ἅγιος Μητροπολίτης διώχθηκε
ἀπὸ τὶς πολιτικὲς ἀρχὲς σκληρά,
βασανίσθηκε ποικιλοτρόπως καὶ ταλαιπωρήθηκε πολὺ
ὥς τὴν μακαρία του κοίμησι τὸ 826.


***
--

Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου 2010

Τετάρτη 15 Σεπτεμβρίου 2010


--
Ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος

Μνήμη: 3ῃ Σεπτεμβρίου

--


Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2010

Οι Εικόνες των Αγίων στο σπίτι

--
Οι Eικόνες των Αγίων στο σπίτι,
επηρεάζουν θετικά τη ζωή μας


Σήμερα διαπίστωσα, πως όταν κοιτάζω τις Εικόνες των Αγίων,
έστω και όταν μόνο κολλάει το βλέμμα σ’ αυτές, αλλά το μυαλό μου ταξιδεύει,
αισθάνομαι όμορφα. Το καταλαβαίνω καλλίτερα, όταν επανέρχομαι
από το νοητό ταξίδι μου. Είναι σα να επιστρέφω πίσω στη Γη από ένα ταξίδι
του έκανα στα ουράνια. Ένα ταξίδι στα μονοπάτια της Ελπίδας, της ζωντανής
Πίστης. Λες και είχα κάποια πνευματική συνομιλία με έναν Πνευματικό
και με ανακούφισε, μου πρότεινε να κάνω υπομονή και να μην απελπίζομαι
όταν περνάω δοκιμασίες. Συνήθως πιάνω τον εαυτό μου, κατά την επαναφορά
από τις σκέψεις μου, να χαμογελάει. Όπως χαμογελάει ένας άνθρωπος που χωρίζεται
προσωρινά από κάποιον καλό αδελφικό φίλο και αναμένει το επανιδείν,
ενθυμούμενος συγχρόνως τα γεγονότα της συνάντησης που προηγήθηκε.

Ένα σπίτι χωρίς ούτε μια Εικόνα Αγίου, είναι για μένα, ένα νεκρό σπίτι, άδειο,
κενό, χωρίς ζωή, με αυτούς που μένουν μέσα να είναι μοναχικοί , αποκομμένοι,
λυπημένες ψυχές. Οι Εικόνες αυτές, και όχι κάποια άλα είδωλα «διακοσμητικά»,
προστατεύουν το σπίτι και τους κατοικούντες σ’ αυτό. Όχι βέβαια τα υλικά
που συνθέτουν τις Εικόνες, αλλά τα υπαρκτά πρόσωπα των Αγίων
που φαίνονται πάνω σε αυτές. Οι Εικόνες των Αγίων είναι πύλες από
και προς την αθανασία. Θύρες της αιωνιότητας. Φως στο σκοτάδι.

Κυριάκος
--

Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2010

Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2010

Άγιος Νεκτάριος

--
Ο ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ, ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ,
Ο ΕΝ ΑΙΓΙΝῌ, Ο ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΣ


ΑΡΕΤΗΣ ΦΙΛΟΣ ΓΝΗΣΙΟΣ, ΕΝΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΘΕΡΑΠΩΝ

Ὦ Θεία Ἀγάπη, ἐλθέ, ἱκετεύω,
ἐξ ὅλης ψυχῆς μου καὶ μέσης καρδίας,
καὶ σκήνωμα θεῖον, Χριστέ, ποίησόν με
καὶ πάσης κηλῖδος, ὦ καθάρισόν με.
--