* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου 2010

Μάθημα Αγιογραφίας Α΄Περιόδου Γ΄

--


ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ
ΑΠΟ ΤΟ "ΑΓΙΜΑΚ"
ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΦΕΤΙΝΗΣ, ΤΡΙΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
...«Ἡ κατανομὴ τοῦ φωτὸς στὴν Εἰκόνα, σύμφωνα μὲ τοὺς ὅρους,
στοὺς ὁποίους ἀναφερθήκαμε, ἀποτελεῖ ἐγχείρημα
ἀνθρωπίνως ἀδύνατον.
Ὡστόσο ἡ τριβὴ καὶ ἀδολεσχία τοῦ Ἁγιογράφου
μὲ τὸν πανέμορφο αὐτὸ
῾῾χῶρο᾿᾿,
ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας ἀτέλειωτος
῾῾ὠκεανός᾿᾿ γνώσεων,
τοῦ δίνει τὴν δυνατότητα γνώσης καὶ χειρισμοῦ
ἑνὸς σημαντικώτατου
῾῾ἐργαλείου᾿᾿, προκειμένου νὰ ἐργασθῆ
μὲ σοβαρότητα καὶ ὑπευθυνότητα τὴν Ἱερὴ Διακονία του
καὶ νὰ ἀποκτήση μέσῳ αὐτῆς βαθύτερη αὐτογνωσία»...Διαβάστε ἐδῶ τὸ πλῆρες χρονικὸ τοῦ Μαθήματος

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου