* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 22 Μαΐου 2022

Σάββατο 21 Μαΐου 2022

«ΑΥΤΟΣ ΜΟΝΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗ ΔΡΟΣΙΑ!...

 +++

 

 

 


 

 

+++

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ KΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΘΕΟΛΟΓΟΣ
(Μνήμη: 8η Μαΐου καὶ 26ῃ Σεπτεμβρίου)


 

+++

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (VIDEO)

+++


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ,
ΦΙΛΟΥ, ΕΠΙΣΤΗΘΙΟΥ, ΗΓΑΠΗΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΘΕΝΟΥ,
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

(26η Σεπτεμβρίου-8η Μαΐου)Ἁγιογράφηση τοῦ Προσώπου τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου,
διὰ χειρὸς τοῦ δούλου τοῦ Θεοῦ Καλλιοπίου.
Aiowa - USA
2013ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 8 ΜΑΪΟΥ

+++

+++

Τετάρτη 18 Μαΐου 2022

Τρίτη 17 Μαΐου 2022

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

+++


ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ


Η΄
(Τὸ ἱστορικὸ τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς)


 ...Κάποτε η εορτή της Μεσοπεντηκοστής ήταν η μεγάλη Εορτή
της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως,
και συνέτρεχαν κατ' αυτή στον μεγάλο Ναό πλήθη λαού...

... Είναι Μεσσίας ο Ιησούς η δεν είναι;
Είναι η διδασκαλία του Ιησού εκ Θεού η δεν είναι;
Νέο λοιπόν θέμα προστίθεται: ο Χριστός είναι διδάσκαλος.
Αυτός που ενώ δεν έμαθε γράμματα, κατέχει το πλήρωμα της σοφίας,
γιατί είναι η Σοφία του Θεού, η κατασκευάσασα τον κόσμον.


Εκείνος που διδάσκει στον Ναό, στο μέσον των διδασκάλων
του Ιουδαϊκού λαού, στο μέσον της Eορτής,
είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού.
Αυτός που αποδοκιμάζεται από τους δήθεν σοφούς του λαού Του,
είναι η του Θεού Σοφία...

Ἐδῶ ὁλόκληρο τὸ σύντομο ὑπόμνημα
στὸ ἱστορικὸ τῆς Ἑορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 4 ΜΑΪΟΥ

++++++


Δευτέρα 16 Μαΐου 2022

Σάββατο 14 Μαΐου 2022

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ

ΟΣΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ Η ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΣΑΛΗ

+++


Μνήμη: 1η Μαΐου 
+++

ΠΑΝΑΓΙΑ «Η ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΟΣ ΧΑΡΑ»

+++ 
 

Ἡ Εἰκόνα τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
«Ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρά»
 

Ἑορτάζει: 1η Μαΐου καὶ 9η Δεκεμβρίου
 

ΕΝΑΣ ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς εἶχε μεγάλη εὐλάβεια στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο 
καὶ εἶχε ὡς εὐλαβῆ συνήθεια, ἂν καὶ συνέχιζε νὰ ἁμαρτάνη, ὁπωσδήποτε
νὰ προσεύχεται καθημερινῶς ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος Αὐτῆς
μὲ τὰ λόγια τοῦ Ἀρχαγγέλου Γαβριήλ: «Χαῖρε Κεχαριτωμένη!...».
Μία φορά, ἐνῶ ἐτοιμαζόταν νὰ ἐξέλθη ἀπὸ τὸ σπίτι του
γιὰ τὶς συνηθισμένες ἁμαρτωλὲς πράξεις του, ἐγονάτισε
ὅπως πάντοτε ἔμπροσθεν τῆς Ἱερᾶς Εἰκόνος καὶ προσηύχετο.
Ξαφνικά, βλέπει μὲ τρόμο ὅτι ἡ Εἰκόνα ζωντάνευσε:
στὸ θεῖο Βρέφος ἄνοιξαν πληγὲς στὰ χέρια, τὰ πόδια καὶ τὴν πλευρά Του, 
ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἔρρεε αἷμα.
Ὁ ἁμαρτωλὸς ἔπεσε στὸ ἔδαφος καὶ ἀνέκραξε:
«Δέσποινά μου, ποιὸς τὸ ἔκανε αὐτό!;...».
«Ἐσὺ καὶ οἱ ἄλλοι ἁμαρτωλοὶ σταυρώνετε πάλι τὸν Υἱό μου, ὅπως οἱ Ἰουδαῖοι», 
ἀπάντησε ἡ Θεομήτωρ. «Ἐσεῖς Μὲ ἀποκαλεῖτε Ἐλεοῦσα.
Διατί, λοιπόν, Μὲ στενοχωρεῖτε μὲ τὶς ἄνομες πράξεις σας;».
 
«Ὦ Δέσποινα», ἀπάντησε συγκλονισμένος καὶ μετανοημένος ὁ ἁμαρτωλός,
«οἱ ἁμαρτίες μου νὰ μὴ νικήσουν τὴν ἀνέκφραστη ἀγαθότητά Σου.
 Σὺ εἶσαι ἡ μόνη Ἐλπίδα ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν.
Ἱκέτευε τὸν Υἱόν Σου καὶ Θεὸν ἡμῶν!».
Τότε, ἡ Δέσποινα Θεοτόκος παρεκάλεσε δύο φορὲς τὸν Υἱό Της, ἀλλὰ Αὐτὸς
ἔμεινε ἀμετάπειστος. Τελικά, μπροστὰ στὴν ἐπίμονη δέησι τῆς Θεομήτορος, ἀπάντησε:
«Εἰσακούω τὴν παράκλησί Σου. Ἂς γίνη τὸ θέλημά Σου.
 Γιὰ χάρι Σου, συγχωροῦνται οἱ ἁμαρτίες τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ.
Ὡς σημεῖον τῆς συγχωρήσεως νὰ ἀσπασθῆ τὶς πληγές Μου».
Τότε, ἐσηκώθη ὁ ἁμαρτωλός, στὸν ὁποῖο μὲ τέτοιο θαυμαστὸ τρόπο
ἔλαμψε ἡ ἀνεξάντλητος εὐσπλαγχνία τῆς Θεομήτορος, ἀσπάσθηκε τὶς πληγὲς
τοῦ Σωτῆρος μας καὶ ἔνοιωσε τὴν ἀπροσδόκητη χαρὰ τῆς συγγνώμης.
Ἀπὸ τὸ ἐξαίσιο θαῦμα αὐτὸ ἡ Εἰκόνα ὠνομάσθηκε
«Παναγία ἡ Ἀπροσδόκητος Χαρά»,
ὁ δὲ πρώην ἁμαρτωλὸς ἔζησε πλέον μία καθαρὴ καὶ θεάρεστη ζωή. 
 
* * *
 

Τὴν ἱστορία αὐτὴ συνέγραψε ὁ Ἅγιος Δημήτριος, Μητροπολίτης τῆς Ροστοβίας (ΙΖ΄ αἰ.).
στὸ ἔργο του «Πόκος ὁ ἔνδροσος».
Εἰκονίζεται συνήθως ὁ ἁμαρτωλός, προσευχόμενος γονυκλινὴς
ἔμπροσθεν τῆς Εἰκόνος τῆς Παναγίας, ὁ Ὁποία φέρει στὴν ἀγκαλιά Της
τὸν Κύριό μας μὲ ὑψωμένα τὰ χέρια, ἀπὸ τὰ ὁποῖα ρέει αἷμα,
ὅπως καὶ ἀπὸ τὴν πλευρὰ καὶ ἀπὸ τὰ πόδια Του. 
Στὸ κάτω μέρος γράφονται τὰ ἀρχικὰ λόγια τῆς διηγήσεως:
«Ἄνθρωπός τις ἄνομος...».
Στὴν Μόσχα, στὴν περιοχὴ Χαμόβνικυ, στὸν ναὸ τὸν ἀφιερωμένο
στὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου «Καιομένη Βάτος»,
ὑπῆρχε ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνος «Ἀπροσδόκητος Χαρά»,
τὴν ὁποία εἶχε προσφέρει ἡ ἐνορίτισσα Ἀλεξάνδρα Κουνίτσινα·
αὐτὴ ἀπὸ τὸ 1838 ἄρχισε νὰ θαυματουργῆ.
Ἐπίσης, στὸ Κρεμλίνο, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ ὑπῆρχε μία Εἰκόνα 
«Ἀπροσδόκητος Χαρά», στὴν ὁποία εἰκονιζόταν ἕνας ἡλικιωμένος προσευχόμενος
καὶ ἀπὸ κάτω ὑπῆρχε γραμμένη ἡ ἑξῆς προσευχή:

«Ὦ Θεοτόκε, μὴ νικήσῃ ἡ κακία ἡμῶν τὴν ἄρρητόν Σου ἀγαθότητα.
Σὺ γὰρ εἶ ἡ ἐλπὶς πάντων τῶν ἁμαρτωλῶν·
πρέσβευε δὲ ὑπὲρ ἡμῶν πρὸς τὸν Υἱόν Σου καὶ Θεὸν ἡμῶν».
 
 * * *
 
Ὑπάρχουν καὶ ἄλλα ἀντίγραφα τῆς Εἰκόνος αὐτῆς στὴν Μόσχα
καὶ σὲ ἄλλα μέρη τῆς Ρωσίας.
Οἱ εὐσεβεῖς Ρῶσοι συνηθίζουν νὰ διαβάζουν τοὺς Χαιρετισμοὺς
ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος αὐτῆς, ὅταν θέλουν τὴν βοήθειά Της
γιὰ τὴν λὐσι δυσκόλων προβλημάτων τους.
Ὑπάρχει ἡ εὐλαβὴς δοξασία, ὅτι ὅποιος διαβάζει τὸ Ἀπολυτίκιο
τῆς Παναγίας αὐτῆς καθημερινῶς ἐπὶ ἕνα ἔτος
ἀξιώνεται νὰ ἔχη μία ἀπροσδόκητη χαρὰ στὴν ζωή του.
 
 
* * *
 
ΥΜΝΟΓΡΑΦΙΚΑ
 

 

 
 
 
 
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 1 ΜΑΪΟΥ

+++

+++