ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 27 Νοεμβρίου 2010

Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά ευχή προς την Θεοτόκον

--Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ
ΕΥΧΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΤΟΚΟΝ

Παρθένε Δέσποινα Θεοτόκε
ἡ κατά σάρκα γεννήσασα τόν Θεόν Λόγον,
γνωρίζω ὅτι δέν εἶναι εὐπρεπές,
οὐδέ ἄξιον εἰς ἐμέ τόν πανάσωτον,
τόν ἔχοντα μεμολυσμένους τούς ὀφθαλμούς
καί τά χείλη ἀκάθαρτα, νά ἴδω τήν Εἰκόνα
Σοῦ τῆς Ἁγνῆς, τῆς Ἀειπαρθένου,
τῆς ἐχούσης τό σῶμα καί τήν ψυχήν
καθαρά καί ἀμόλυντα...


--

Παρασκευή 26 Νοεμβρίου 2010

Άγιος Γρηγόριος ο ΠαλαμάςΒίος τοῦ Ἁγίου Πατρός ἡμῶν Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ


Μνήμη: 14 Νοεμβρίου

Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς μεγαλύτερους Πατέρες
καὶ Διδασκάλους τῆς μυστικῆς καὶ νηπτικῆς θεολογίας
καὶ τῆς δογματικῆς ἀλήθειας τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας...


Διαβᾶστε τὸν σύντομο Βίο τοῦ Ἁγίου ἐδῶ

Τετάρτη 24 Νοεμβρίου 2010

Κατήχησις του Αγίου πατρός ημών Θεόδωρου του Στουδίτου
ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟΥΔΙΤΟΥ

Κατήχησις περί γκρατείας(καί περί τς μολογίας τν γίων εκόνων)

...Λοιπόν νά χαιρώμαστε καί νά συγχαίρουμε ὁ ἕνας τόν ἄλλον
πού μᾶς χαρίσθηκαν ὅλα αὐτά ἀπό τόν Θεό καί πού διανύουμε
πνευματική ζωή, κατά τήν ὁποία ἀπό μᾶς ἐξαρτᾶται νά ἑορτάζουμε,
ἄν θέλουμε, κάθε ἡμέρα καί νά χαιρώμαστε ἀτελεύτητη χαρά.
Γι᾽ αὐτό, παρακαλῶ, μέ ἀκόμη περισσότερο ζῆλο νά ἀγωνιζώμαστε
καί νά συνεχίζουμε τήν ὁμολογία μας αὐτή (ὑπέρ τῶν ἁγίων εἰκόνων),...

 

Διαβᾶστε τὸ πλῆρες κείμενο ἐδῶ--

Τρίτη 23 Νοεμβρίου 2010

Στατιστικές Νοεμβρίου 2010

--

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Μὲ μεγάλη χαρά, ἀνακοινώνουμε στοὺς ἀγαπητοὺς φίλους τοῦ ἱστολογίου ὅτι οἱ ἐπισκέψεις ἔχουν αὐξηθῆ τὸν τελευταῖο μῆνα κατακόρυφα. μὲ ἀποκορύφωμα τὴν χθεσινὴ ἡμέρα, κατὰ τὴν ὁποία δεχθήκαμε 114 ἐπισκέψεις, ἀπὸ ἕξι συνολικὰ χῶρες.
Θ
ερμὲς εὐχαριστίες σὲ ὅλους ὅσους συμβάλλουν στὴν καλὴ λειτουργία τοῦ ἱστολογίου, ἀλλὰ καὶ σὲ ὅλους τοὺς φίλους ποὺ μᾶς ἐπισκέπτονται.
λπίζουμε καὶ εὐχόμαστε ἡ καλὴ πορεία νὰ συνεχισθῆ,
πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ διάδοσι τῆς "παντίμου Τέχνης τῆς Ἁγιογραφίας".


Μπορεῖτε νὰ δεῖτε τὸν χάρτη ἐπισκέψεων τοῦ ἱστολογίου ἐδῶ

--