«Η ΜΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ»

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΑΝΤΩΝΙΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ

+++


ΜΙΚΡΟ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
-
ΣΤΟΝ ΜΕΓΑ ΑΝΤΩΝΙΟ
Μνήμη: 17η Ἰανουαρίου


* * * 
 
 

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΟΣΚΥΝΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ (ΑΣΚΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ)

 +++

 

 

 


 

 

 

+++

Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΣ


+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο ΜΕΓΑΣ

Μνήμη: 17η Ἰανουαρίου


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 17 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

+++


+++


Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Ο Άγιος Ιωάννης ο καλυβίτης

+++
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ο ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ
Ο ΔΙΑ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΤΩΧΟΣ
(Χεὶρ Μοναχοῦ Θεοφάνους τοῦ Κρητὸς)

Μνήμη: 15η 'Ιανουαρίου
 
 
--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

++++++

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΟΙ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ

+++
+++

Ο Άγιος Σάββας Α΄Αρχ/πος Σερβίας

-- Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 
Α΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
 
 Μνήμη: 14η Ἰανουαρίου --

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

++++++


Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

+++


Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Ο ΚΑΥΣΟΚΑΛΥΒΗΣ

Μνήμη: 13η Ἰανουαρίου


Ἡ νοερὰ προσευχὴ
...Ἐξασκεῖς, τίμιε Πάτερ, τὴν νοερὰ προσευχή; ρώτησε τὸν Ὅσιο Μάξιμο
ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ Σιναΐτης. Διότι αὐτὸ ποὺ τὸν ἐνδιέφερε περισσότερο
ἀπ’ ὅλα ἦταν ἡ καλλιέργεια τῆς προσευχῆς.

ὲν θὰ κρύψω ἀπὸ τὴν Ἁγιότητά σου
τὸ θαῦμα τῆς Κυρίας Θεοτόκου,
τὸ ὁποῖο ἔκανε σὲ ἐμένα τὸν ἀνάξιο.
Ἐκ νεότητός μου εἶχα πολλὴν εὐλάβεια σ’ Αὐτὴν
καὶ τὴν παρακαλοῦσα μὲ δάκρυα
νὰ μοῦ δώση ὡς δῶρο τὴν χάρι τῆς νοερᾶς προσευχῆς.
Μία ἡμέρα λοιπόν, ἀφοῦ ἐπισκέφθηκα τὸν Ναό Της,
καθὼς συνήθιζα, Τὴν παρακάλεσα καὶ πάλι
μὲ πολὺ καρδιακὴ θέρμη γιὰ τὸ θέμα αὐτό.
Κι ἐνῶ ἀσπαζόμουν τὴν Ἁγία Εἰκόνα Της μὲ ἄπειρο πόθο,
ἔνοιωσα ξαφνικὰ στὸ στῆθος μου μία φλόγα,
ἡ ὁποία δὲν μὲ ἔκαιγε, ἀλλὰ μὲ δρόσιζε
καὶ μὲ γλύκαινε καὶ προξενοῦσε στὴν ψυχή μου
βαθειὰ κατάνυξι.
Ταυτόχρονα ἀπὸ τὴν καρδιά μου ἄρχισε νὰ ἀναβλύζη ἡ εὐχή:

«Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Υἱὲ τοῦ Θεοῦ, ἐλέησόν με»...
 


Παράλληλα ὁ νοῦς γλυκαινόταν μὲ τὴν ἐνθύμησι τοῦ Κυρίου
καὶ τῆς Παναγίας Μητέρας Του.
Ἀπὸ τότε δὲν ἔλειψε ἡ προσευχὴ ἀπὸ μέσα μου...+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 13 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

+++
https://www.hsir.org/pdfs/2016/01/26/20160126aAgiosIlariosPiktaviou.pdf

+++


Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022