ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 31 Ιανουαρίου 2022

Κυριακή 30 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

ΟΙ ΚΡΥΜΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ ΚΑΥΚΑΣΟΥ

+++
+++

Ο Άγιος Σάββας Α΄Αρχ/πος Σερβίας

-- Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ 
 
Α΄ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΣΕΡΒΙΑΣ
 
 Μνήμη: 14η Ἰανουαρίου --

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ...ΕΓΩ

+++  
 
 
 

Γ. Σωφρονίου

 

«…Ὀφείλω νὰ ἴδω τὸν Χριστὸν «καθώς ἐστιν»,

ἵνα παραβάλω ἑμαυτὸν πρὸς Ἐκείνον

καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συγκρίσεως αἰσθανθῶ τὴν ἀ-μορφίαν μου.

 

Δὲν δύναμαι νὰ γνωρίσω ἑμαυτόν, ἐὰν δὲν ἔχω ἐνώπιόν μου

τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Μορφήν».

 

(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι», κεφ. Ε΄)

 

 

+++

--

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ

+++


ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

(7η Ἰανουαρίου)
Χεὶρ Ἀγγέλου


Διατί λοιπὸν νὰ γογγύζῃς καὶ νὰ μὴ εὐχαριστῇς τὸν Θεόν;

...Δὲν εἶναι θαυμάσιον; ̔Ο Προστάτης τοῦ χωριοῦ μας, ὁ Τίμιος Πρόδρομος,
νὰ μὴ ἐξελέξῃ ἄλλο σπιτάκι ἀπὸ τὰ λίαν καλὰ τοῦ χωριοῦ μας, ἀλλὰ τὸ ἐδικόν μας,
καθὼς μὲ ἐφανέρωσεν ὁ Θεὸς πρὸ ἐτῶν 14, ὅτι Αὐτὸς ἔχει με ἀναλάβει,
Αὐτὸς προστατεύει καὶ ἀπ ̓ Αὐτὸν νὰ ζητῇς ὅ,τι θέλεις...
καὶ νὰ τὸν ἔχω Προστάτην καὶ ̔Οδηγόν, Κηδεμόνα, Γέροντα.
Στὸ μικρὸ Καλυβάκι μου Αὐτὸν ἑορτάζομεν.
Αὐτὸς εἶναι Πατέρας καὶ ἡ Παναγία ἡ Μητέρα!...


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε το πλῆρες κείμενο

+++

Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ: "ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ, ΠΕΘΑΙΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!..." (VIDEO, 09΄:16΄΄)

+++

Στην Μνήμη του Αγίου Πατρός ημών
Βασιλείου του Μεγάλου
του Ουρανοφάντορος

(1η Ιανουαρίου)


 

+++

Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022

Ὁ ταλαντοῦχος Ἀγιογράφος Μητροπολίτης, ποὺ συνεκάλεσε τὴν Σύνοδο τῶν 100 Κεφαλαίων

 +++

 

 


Ἅγιος Μακάριος, Μητροπολίτης Μόσχας

Ὁ ταλαντοῦχος Ἀγιογράφος, ποὺ συνεκάλεσε
τὴν Σύνοδο τῶν 100 Κεφαλαίων


Ὁ Βίος του ἐδῶ

 

+++

Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022

«ΑΝ ΔΕΝ ΣΟΥΤΑΡΕΙΣ, ΔΕΝ ΣΚΟΡΑΡΕΙΣ»

+++ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΕΠΙΜΟΝΗ ΥΠΟΜΟΝΗ

«Η συνεχής προσπάθεια νικά την φύση»
(Ιερός Χρυσόστομος)Πηγή κειμένου: Περιοδικό «Τα Κρίνα»
Επιμέλεια: Επιτροπή Ιστολογίου «Ε.Ε.Ε.»


+++

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2022

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

+++


Στὴν Σύναξη τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

(26η Δεκεμβρίου)


Ἀπὸ τὸ "Εὐαγγέλιο" τῶν Ἁγιογράφων,
τὴν "Ἔκφραση" τοῦ ἀείμνηστου Φώτη Κόντογλου.
Ἐκδ. "ΑΣΤΗΡ"
1960


+++

«ΜΑΣ ΕΔΕΙΧΝΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕ: ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ;»


 +++

 

 
 
 +++