ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2022

Ο ΤΙΜΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΜΑΣ

+++


ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

(7η Ἰανουαρίου)
Χεὶρ Ἀγγέλου


Διατί λοιπὸν νὰ γογγύζῃς καὶ νὰ μὴ εὐχαριστῇς τὸν Θεόν;

...Δὲν εἶναι θαυμάσιον; ̔Ο Προστάτης τοῦ χωριοῦ μας, ὁ Τίμιος Πρόδρομος,
νὰ μὴ ἐξελέξῃ ἄλλο σπιτάκι ἀπὸ τὰ λίαν καλὰ τοῦ χωριοῦ μας, ἀλλὰ τὸ ἐδικόν μας,
καθὼς μὲ ἐφανέρωσεν ὁ Θεὸς πρὸ ἐτῶν 14, ὅτι Αὐτὸς ἔχει με ἀναλάβει,
Αὐτὸς προστατεύει καὶ ἀπ ̓ Αὐτὸν νὰ ζητῇς ὅ,τι θέλεις...
καὶ νὰ τὸν ἔχω Προστάτην καὶ ̔Οδηγόν, Κηδεμόνα, Γέροντα.
Στὸ μικρὸ Καλυβάκι μου Αὐτὸν ἑορτάζομεν.
Αὐτὸς εἶναι Πατέρας καὶ ἡ Παναγία ἡ Μητέρα!...


Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε το πλῆρες κείμενο

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου