+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Η ΑΓΙΑ ΑΥΤΟΥ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ...ΕΓΩ

+++  
 
 
 

Γ. Σωφρονίου

 

«…Ὀφείλω νὰ ἴδω τὸν Χριστὸν «καθώς ἐστιν»,

ἵνα παραβάλω ἑμαυτὸν πρὸς Ἐκείνον

καὶ ἐξ αὐτῆς τῆς συγκρίσεως αἰσθανθῶ τὴν ἀ-μορφίαν μου.

 

Δὲν δύναμαι νὰ γνωρίσω ἑμαυτόν, ἐὰν δὲν ἔχω ἐνώπιόν μου

τὴν Ἁγίαν Αὐτοῦ Μορφήν».

 

(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ὀψόμεθα τὸν Θεὸν καθώς ἐστι», κεφ. Ε΄)

 

 

+++

--

1 σχόλιο: