+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2012

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄

+++


ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α΄
 
ΤΟ ΚΟΛΙΜΠΡΙ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ»

(24 Νοεμβρίου 2012 - 2 Ιανουαρίου 2013)

 

+++

Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012

ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ (ΣΤΑΡΕΤΣ) ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ (10 Οκτωβρίου)

+++


ΣΤΗΝ ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ (ΣΤΑΡΕΤΣ) ΤΗΣ ΟΠΤΙΝΑ
(10 Οκτωβρίου)
 
+++

Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

+++


ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑ


Μνήμη: 9η Σεπτεμβρίου+++

Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2012

+++


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΩΜΑΣ

Μνήμη: 6η Ὀκτωβρίου+++

Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2012

ΑΓΙΕΣ ΧΑΡΙΤΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΙΑ

+++


Μνήμη: 5η Σεπτεμβρίου+++

Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012

Τρίτη 16 Οκτωβρίου 2012

Άγιος Διονύσιος ο Αεροπαγίτης


--

Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
Μνήμη: 3ῃ Ὀκτωβρίου
--

Κυριακή 14 Οκτωβρίου 2012

Οι Άγιοι Μάρτυρες Κυπριανός και Ιουστίνα

+++

Οἱ Ἄγιοι ἔνδοξοι Μάρτυρες
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΑ


Μνήμη: 2ᾳ Ὀκτωβρίου
Ἅγιοι τοῦ Θεοῦ, πρεσβεύσατε ὑπὲρ ἡμῶν.

Ἰαμάτων ἀναβλύζει θεῖα ρεῖθρα, ἡ ἁγία Εἰκὼν ὑμῶν Ἅγιοι,

καὶ ἁγιάζει ψυχάς τε καὶ σώματα.

(Ἀπὸ τὴν Ἀκολουθία τοῦ Ἁγιασμοῦ)
  Ἦχος β´. Ὅτε ἐκ τοῦ ξύλου.

Πάντας τοὺς προσπίπτοντας πιστῶς, ὑμῶν τῇ ἁγίᾳ Εἰκόνι,
Κυπριανὲ ἱερέ, Ἰουστῖνα πάνσεμνε, νύμφη Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ,
πάσης βλάβης λυτρώσασθαι, καὶ τῶν σοφισμάτων,
τοῦ δολίου δράκοντος, καὶ μαγειῶν χαλεπῶν,
πᾶσι δὲ αἰτεῖσθαι θεόθεν, ἄλυπον ζωὴν ἐν εἰρήνῃ,
 

καὶ πταισμάτων ἄφεσιν δεόμεθα. 

(Ἀπὸ τὴν Παράκληση τῶν Ἁγίων)

 Διαβᾶστε ἐδῶ τὸν Βίο τῶν Ἁγίων

+++

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ+++

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ Ἑορτάζεται τὴν 1η Ὀκτωβρίου

«Τῇ αὕτῃ ἡμέρᾳ τὴν ἀνάμνησιν ποιούμεθα τῆς Ἁγίας Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Δεσποίνης ἡμῶν Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας ἤτοι τοῦ ἱεροῦ αὐτῆς Μαφορίου, τοῦ ἐν τῷ σορῷ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Βλαχερνῶν, ὄτε ὁ Ὅσιος Ἀνδρέας ὁ διὰ Χριστὸν σαλὸς κατεῖδεν ἐφηπλωμένην αὐτὴν ἄνωθεν καὶ πάντας τοὺς εὐσεβεῖς περισκέπουσαν» 


+++

Σάββατο 13 Οκτωβρίου 2012

ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΡΜΕΝΙΑΣ

+++
Μνήμη: 30η Σεπτεμβρίου+++

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2012

Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ


+++


Μνήμη: 29η Σεπτεμβρίου+++

Τετάρτη 10 Οκτωβρίου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (ΛΑΙΜΟΣ)

+++

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ»

(Μέρος ΙΖ´)

  
Η ΑΝΑΛΥΣΗ

 +++

Δευτέρα 8 Οκτωβρίου 2012

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Η Αγία Θέκλα


+++


Μνήμη: 24ῃ Σεπτεμβρίου


+++

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2012

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (ΜΑΛΛΙΑ-ΓΕΝΕΙΑ)

+++


«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ»

(Μέρος ΙϚ´)

  
Η ΑΝΑΛΥΣΗ


 Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»

+++

Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ

+++


ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΜΑΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ κ. ΕΙΡΗΝΗ ΑΡΧΟΝΤΟΥΛΗ


+++