ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023 (ΜΕΡΟΣ Δ) «Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ»

 

 +++

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023
(ΜΕΡΟΣ Δ)

 «Η ΛΙΤΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΚΙΒΩΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΚΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΙΧΟΥΣ
»
 
 

 
 
+++
 

Η ΕΚΘΕΣΗ ΜΑΣ (30.7.2023)

 +++

 

 

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ

 +++

 


 

+++

Κυριακή 30 Ιουλίου 2023

Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑ


+++Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ
ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΝΑ
Μνήμη: 17η Ἰουλίου
+++

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΠΤΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ


+++ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ
ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΑΓΙΩΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

 


Μνήμη: Κυριακὴ μεταξὺ 13ῃς καὶ 19ῃς ἸουλίουἘδῶ μπορεῖτε νὰ ἀκούσετε σχετικὴ Ὁμιλία+++

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023 Β΄ (Παρουσίαση Τμήματος Γυναικών - Εισήγηση: Οι σκηνές του Επιτάφιου Θρήνου και της Άκρας Ταπείνωσης)

 +++

 ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΒΡΑΔΥΑ 2023 B΄

Παρουσίαση Τμήματος Γυναικών

Οι σκηνές του Επιτάφιου Θρήνου
και της Άκρας Ταπείνωσης* * *
 


* * *
 


* * *


  +++

Σάββατο 29 Ιουλίου 2023

«ΖΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ» (ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023, ΜΕΡΟΣ Γ)

 +++

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023
(ΜΕΡΟΣ Γ)

 «ΖΗΛΟΣ ΚΑΙ ΑΚΡΟΤΗΤΕΣ»
 
 
 

 
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ

+++


+++

Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023

«ΑΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ» (ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023, ΜΕΡΟΣ B)

  +++

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ 1η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΚΘΕΣΗΣ 2023 (ΜΕΡΟΣ Β)

 «ΑΣΥΓΓΝΩΣΤΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ»  +++

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ

+++


ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ ΟΣΙΟ ΝΙΚΟΔΗΜΟ
ΤΟΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΗ
Μνήμη: 14η Ἰουλίου


* * *
Ἀπολυτίκιον.
Ἦχος γ΄. Τὴν ὡραιότητα.

Σοφίας χάριτι, Πάτερ κοσμούμενος, σάλπιγξ θεόφθογγος,
ὤφθης τοῦ Πνεύματος, καὶ ἀρετῶν ὑφηγητής,
Νικόδημε θεηγόρε, πᾶσι γὰρ παρέθηκας, σωτηρίας διδάγματα,
βίου καθαρότητος, διεκφαίνων τὴν ἔλλαμψιν,
τῷ πλούτῳ τῶν ἐνθέων σου λόγων,
δι᾽ ὧν ὡς φῶς τῷ κόσμῳ ἔλαμψας.

 * * *
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ  ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
3. ΝΕΟ ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΔΗΜΟΥ: ΜΕΓΑ ΕΘΝΕΓΕΡΤΗΡΙΟ ΣΑΛΠΙΣΜΑ ΚΑΙ «ΚΩΔΩΝΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ»! 

 
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 14 ΙΟΥΛΙΟΥ

+++


+++