+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 9 Ιουλίου 2023

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΧΒΙΝ


+++

ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΤΙΧΒΙΝ

Σύναξις: 26ῃ Ἰουνίου


...Η ΙΕΡΑ ΕΙΚΩΝ τῆς Παναγίας τοῦ Τίχβιν ἐμφανίσθηκε τὸ 1382
στὴν περιοχὴ
τοῦ Νόβγοροντ, πλησίον τῆς λίμνης Λάντογκα.
Κάποιοι ἁλιεῖς εἶδαν τὴν Εἰκόνα ἐπὶ τῶν ὑδάτων τῆς λίμνης
νὰ λάμπη σὰν τὸν
ἥλιο, ἡ ῾Οποία μετὰ ἐξαφανίσθηκε.
᾿Εν συνεχείᾳ, ἐμφανίσθηκε μὲ τὸν ἴδιο τρόπο σὲ διάφορα μέρη
τῆς περιοχῆς, σὰν
νὰ μετέφερε Αὐτὴν κάποιο ἀόρατο χέρι.
Τελικά, σταμάτησε στὸν ποταμὸ Τίχβιν,
ἔξω ἀπὸ τὴν πόλι...

Ἡ συνέχεια ἐδῶ

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΧΒΙΝ (ΜΕΡΟΣ Α΄)
ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΙΧΒΙΝ (ΜΕΡΟΣ Β΄)

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου