+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου 2016

Γενέσιον της Θεοτόκου

--
"...Ἐπειδὴ ὅθεν ἐλυποῦντο διὰ τὸ ὄνειδος τῆς ἀτεκνίας,
ὁ μὲν Ἰωακεὶμ ἐπῆγεν εἰς τὸ ὄρος, ἡ δὲ Ἄννα εἰσῆλθεν εἰς τὸν κῆπον
καὶ οἱ δύο ὁμοῦ παρεκάλουν τὸν Θεὸν διὰ νὰ χαρίσῃ εἰς αὐτοὺς
καρπὸν κοιλίας˙ διὰ τοῦτο καὶ ἔτυχον τοῦ ποθουμένου,
καὶ ἐγέννησαν τὴν Θεοτόκον Μαρίαν,
τὴν πάντων Ἁγιωτάτην..."


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο.
--Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016