+ + +

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

Γενέσιον της Θεοτόκου

--
"...Ἐπειδὴ ὅθεν ἐλυποῦντο διὰ τὸ ὄνειδος τῆς ἀτεκνίας,
ὁ μὲν Ἰωακεὶμ ἐπῆγεν εἰς τὸ ὄρος, ἡ δὲ Ἄννα εἰσῆλθεν εἰς τὸν κῆπον
καὶ οἱ δύο ὁμοῦ παρεκάλουν τὸν Θεὸν διὰ νὰ χαρίσῃ εἰς αὐτοὺς
καρπὸν κοιλίας˙ διὰ τοῦτο καὶ ἔτυχον τοῦ ποθουμένου,
καὶ ἐγέννησαν τὴν Θεοτόκον Μαρίαν,
τὴν πάντων Ἁγιωτάτην..."


Εδώ μπορείτε να διαβάσετε το πλήρες κείμενο.
--Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2016

Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

ΑΓΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ Ο ΣΤΥΛΙΤΗΣ

+++

Μνήμη: 1η Σεπτεμβρίου


+++

Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016