+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2016

Blessing Ceremony of the Activities for the New Ecclesiastical Year (2016-2017)

+++++++++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου