ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 21 Ιουλίου 2011

Έκθεση Εικόνων στο νησί της Μεγαλόχαρης+++

ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ
Η πραγμάτωση μιάς ευχής"...Πολλές ευχές για ένα δημιουργικό καλοκαίρι.
Ακούγεται παράδοξη ευχή αλλά πιστεύω πως τίποτα
δεν αποκλείει αυτή τη δυνατότητα..."

Από την εικονολογική συζήτησή μας (πέμπτο σχόλιο απ' το τέλος):

http://agiografikesmeletes.blogspot.com/2011/01/2011_23.html?commentPage=3


+++

Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Μάθημα Αγιογραφίας Δ΄ (πλήρες), περιόδου Γ΄ (2010-2011) μέρος B΄

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Δ΄, ΠΕΡΙΟΔΟΥ Γ΄ (2010-2011)
ΜΕΡΟΣ B΄
+++

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Είς τον ασπασμόν Πέτρου και Παύλου+++


Εἰς τὸν ἀσπασμὸν Πέτρου καὶ Παύλου


Ποθῶν ὁ Πέτρος τὴν σεβασμίαν θέαν
τοῦ συμμαθητοῦ πρὸς συνάντησιν τρέχει.
Ἰδὼν ὁ Παῦλος ὅνπερ ἐπόθει λίαν,
χεῖρας ἐκτείνας δεξιοῦται τὸν φίλον.


(Ἀπὸ τὴν «Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης»,
Διονυσίου Ἱερομονάχου)+++

Πέτρος και Παύλος

--
+++Οι Αγίοι ένδοξοι Απόστολοι και Πρωτοκορυφαίοι
Πέτρος και Παύλος
(Μνήμη: 29ῃ Ιουνίου)

Οι Άγιοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Τοιχογραφία Ι.Μ.Μ. ΒατοπαιδίουΤων δύο μεγάλων και Κορυφαίων Αποστόλων του Χριστού, του Πέτρου
και του Παύλου, τη μνήμη εορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Προς αυτούς τους δύο
μεγάλους άνδρας της θα αποτίσει τον οφειλόμενο φόρο της τιμής
και της ευγνωμοσύνης για την ανυπολόγιστα μεγάλη συμβολή τους στο έργο
της διαδόσεως της χριστιανικής πίστεως και της εδραιώσεως της Εκκλησίας μας...


--

Κυριακή 10 Ιουλίου 2011

Η μεγάλη ωφέλεια μιας μικρής προσευχής

+++

Η ΜΕΓΑΛΗ ΩΦΕΛΕΙΑ ΜΙΑΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ
(ἐνώπιον τῆς Εἰκόνος τῆς Θεοτόκου)


Ἡ ἱερὰ Εἰκόνα τῆς Παναγίας τοῦ Τίχβιν,
χωρὶς τὸ βαρύτιμο "ὑποκάμισό" της...Ὁ Ἀγαθόνικος
ἦτο ἕνας ἀφωσιωμένος εἰς τὸν Θεὸν ἄνθρωπος,

ὁ ὁποῖος ἀπὸ τὴν παιδικήν του ἡλικίαν εἶχε διδαχθῆ
ἀπὸ τοὺς εὐσεβεῖς
γονεῖς του νὰ λέγη κάθε μέρα μπροστὰ εἰς τὴν Εἰκόνα
τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ
τὴν ἑξῆς Προσευχήν:

«Θεοτόκε Παρθένε, χαῖρε Κεχαριτωμένη Μαρία,
ὁ Κύριος μετά σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξί,
καὶ
εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου,
ὅτι Σωτῆρα
ἔτεκες, τῶν ψυχῶν ἡμῶν».

Καμμίαν ἡμέρα δὲν παρέλειψε νὰ εἰπῆ τὴν προσευχὴν αὐτή.
Ἀργότερα, ὅμως, ὅταν ἐνηλικιώθη καὶ ἔφτιαξε τὴν ἰδική του ζωή,
ἀπορροφήθηκε ἀπὸ τὶς φροντίδες καὶ τὶς φασαρίες τῆς ζωῆς,
ὥστε νὰ ἀραιώση σιγά - σιγὰ τὴν προσευχὴν αὐτή,
μέχρις ὅτου, τέλος, τὴν ἐσταμάτησεν ἐντελῶς.
Μίαν ἡμέραν, ὅμως, συνέβη νὰ φιλοξενήση γιὰ μιὰ νύκτα
ἕνα προσκυνητή, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε ὅτι ἦτο Μοναχὸς ἀπὸ τὴν Θηβαΐδα
καὶ ὅτι εἶχεν ἰδῆ ἕνα ὅραμα εἰς τὸ ὁποῖον διετάχθηκε
νὰ πάη νὰ βρῆ τὸν Ἀγαθόνικο καὶ νὰ τὸν ἐπιπλήξη
γιὰ τὸ γεγονὸς ὅτι εἶχε σταματήσει τὴν συνηθισμένη προσευχή του
πρὸς τὴν Μητέρα τοῦ Θεοῦ. Ὁ Ἀγαθόνικος ἀπήντησε ὅτι ἐπὶ τόσα χρόνια
ποὺ ἔλεγε τὴν προσευχὴν αὐτὴ δὲν εἶδε κανένα ὄφελος οὔτε ἀποτέλεσμα.
Εἰς αὐτὰ ὁ ἐρημίτης ἀπήντησε, λέγοντας:
«Θυμήσου, τυφλὲ καὶ ἀγνώμων ἄνθρωπε, πόσες φορὲς
αὐτὴ ἡ ἁπλῆ προσευχὴ σὲ ἐβοήθησε καὶ σὲ ἔσωσεν ἀπὸ καταστροφές.
Θυμήσου, πὼς μιὰ φορά, ὅταν ἤσουν πολὺ νέος, ἐσώθηκες κατὰ τρόπο
θαυμαστὸν ἀπὸ βέβαιο πνιγμό. Δὲν θυμᾶσαι, ἀκόμη, ὅτι μιὰ ἐπιδημία κάποτε,
ποὺ ἔστειλεν εἰς τὸν τάφο ἕνα σωρὸ φίλους σου, ἐσένα δὲν σὲ ἔθιξε καθόλου;
Ἐξέχασες, ὅταν κάποτε ποὺ ὡδηγούσατε ἕνα ἀμάξι μὲ ἕνα φίλο σου,
ἐπέσατε καὶ οἱ δυό, ἐνῶ δὲ αὐτὸς ἔσπασε τὸ πόδι του ἐσὺ ἔμεινες σῶος
καὶ ἀβλαβής; Λησμονεῖς, ὅτι ἕνας συνηλικιώτης φίλος σου, ποὺ ἦταν ὑγιὴς
σὰν σίδερο, τώρα κάμποσον καιρόν, εἶναι κατάκοιτος ἄρρωστος καὶ δυστυ-
χισμένος, ἐνῶ ἐσὺ εἶσαι ὑγιὴς καὶ δὲν ἠξεύρεις τί θὰ πῆ ἀρρώστια;
».
Γενικά, ὑπενθύμισε εἰς τὸν Ἀγαθόνικον, ἕνα σωρὸ εὐεργεσίες
τοῦ Θεοῦ καὶ τέλος συνεπλήρωσε λέγοντας:
«Γνώριζε ὅτι ὅλα αὐτὰ τὰ κακὰ ἀπεσοβήθησαν
ἀπὸ σένα, χάρις εἰς τὴν προστασία τῆς Παναγίας Μητέρας τοῦ Θεοῦ,
ἐξ αἰτίας αὐτῆς τῆς μικρῆς προσευχῆς διὰ μέσου τῆς ὁποίας
ὕψωνες κάθε μέρα τὴν ψυχή σου σὲ ἕνωσι μὲ τὸν Θεό.Ἀπὸ ἐδῶ καὶ εἰς τὸ ἑξῆς πρόσεχε, μὴ παραλείπεις τὴν προσευχὴ
καὶ τὴν ἀνάμνησι τῆς Βασίλισσας τῶν Οὐρανῶν τῶν Οὐρανῶν
κι αὐτὴ ποτὲ δὲν θὰ σὲ ἐγκαταλείψη»..
.


Ἀπὸ τὸ βιβλίο «Οἱ περιπέτειες ἑνὸς Προσκυνητοῦ»


+++


Τετάρτη 6 Ιουλίου 2011

Παναγία Γλυκοφιλούσα+++
ΠΑΝΑΓΙΑ ΓΛΥΚΟΦΙΛΟΥΣΑΣύναξις: 23ῃ Ἰουνίου


Στην Εικόνα αυτή απεικονίζεται η Θεοτόκος να ακουμπά
με την παρειά Της στοργικά τον μικρό Ιησού.
Μία, τέτοιου εικονολογικού τύπου, Ιερή Εικόνα έφθασε στο Αγιον Όρος,
στο λιμανάκι της Μονής Φιλοθέου, όταν η Βικτωρία,
σύζυγος του εικονομάχου συγκλητικού Συμεών, αναγκάστηκε
να ρίψει την Εικόνα στη θάλασσα για να την σώσει από την πυρά.
Τότε η Εικόνα αντί να πέσει πλαγίως, εκινείτο ορθία επί της θαλάσσης
και έφθασε στο Αγιον Όρος. Στο σημείο δε όπου ευρέθη ανέβλυσε αγίασμα...+++

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2011

«Το ῾῾Τάλαντο᾿᾿ της Αγιογραφίας» Το παραδεισένιο περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΙΓ΄)

+++

«ΤΟ ῾῾ΤΑΛΑΝΤΟ᾿᾿ ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ»

...ΑΠΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΙΔΑΚΙ, ὅταν ἔχη κάποιος τὸ χάρισμα τῆς Ἁγιογραφίας,
προτοῦ ἀκόμη καλὰ καλὰ μάθει νὰ γράφη, τοῦ ἀρέσει νὰ σχεδιάζη,
νὰ παίζη μὲ τὰ χρώματα, νὰ ζωγραφίζη.
Εἶναι καὶ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ πολλά,
ποικίλα καὶ τέλεια δῶρα τοῦ Πανάγαθου Θεοῦ μας, τὰ ὁποῖα χαρίζει
στοὺς ἀνθρώπους ἀπὸ τὴν ἀπέραντη ἀγάπη Του γι’ αὐτούς.
«Πᾶν δώρημα τέλειον, ἄνωθέν ἐστι καταβαῖνον, ἀπὸ τοῦ Πατρὸς τῶν φώτων»,
μᾶς διαβεβαιώνει ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀδελφόθεος.Δὲν ἔχουν ὅλοι οἱ ἄνθρωποι τὰ ἴδια δῶρα, τὰ ἴδια χαρίσματα
ἢ ῾῾τάλαντα᾿᾿, ὅπως λέγονται. Στὴν Ἐκκλησία π.χ. κάποιος ἔχει
τὸ τάλαντο τῆς Ἱερωσύνης, ἄλλος τῆς Μοναχικῆς κλήσης,
ἄλλος τῆς Ψαλτικῆς, τῆς Ἁγιογραφίας, τῆς Ὑμνογραφίας,
τῆς Ἀρχιτεκτονικῆς, τῆς ξυλογλυπτικῆς κλπ.
Τὸ χάρισμα τῆς Ἁγιογραφίας γίνεται ἀντιληπτὸ σχετικὰ γρήγορα
καὶ εὔκολα. Τὸ παιδάκι μόλις βρεῖ ἕνα μολύβι ἢ μία ξυλομπογιὰ
ἀρχίζει νὰ ...ξεδιπλώνη τὸ ταλέντο του.

Χαρτιά, βιβλία, τοῖχοι, τραπεζομάντηλα, λευκὰ ροῦχα καὶ ὅ,τιδήποτε ἄλλο
μπορεῖ νὰ τοῦ φανῆ χρήσιμο, γίνεται μάρτυρας τοῦ δώρου ποὺ ἔχει λάβει.

Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι χαίρεται τότε μαζὶ μὲ τὸ παιδάκι
γιὰ τὸ πολύτιμο αὐτὸ δῶρο καὶ εὐχαριστεῖ τὸν μεγαλόδωρο Θεό
Ταυτόχρονα Τὸν παρακαλεῖ νὰ σκεπάζη καὶ νὰ φωτίζη τὸν αὐριανὸ βοηθὸ
καὶ συνεργάτη του, ὥστε νὰ ἀξιωθῆ νὰ ἐργασθῆ τὸ ῾῾τάλαντό᾿᾿ του,
νὰ τὸ αὐξήση καὶ νὰ τὸ πολλαπλασιάση, πρὸς δόξαν Θεοῦ, ὅταν ἔλθη ἡ ὥρα.
Γνωρίζει βεβαίως πολὺ καλὰ καὶ ἀπὸ πεῖρα τὶς πλούσιες ἀνταμοιβὲς
τοῦ Θεοῦ μας, σὲ ὅποιον φανεῖ εὐγνώμων καὶ ἐργατικὸς ὑπηρέτης Του
καὶ κοπιάσει φιλότιμα, γιὰ νὰ πολλαπλασιάση τὸ ῾῾τάλαντο᾿᾿,
τὸ ὁποῖο Αὐτὸς τοῦ ἐμπιστεύθηκε.

Ἀρχίζει λοιπὸν ἀπὸ τότε καὶ στὸ ἑξῆς νὰ φτερουγίζη ἀοράτως κοντὰ
στὸν μελλοντικὸ Ἁγιογράφο, νὰ τὸν προστατεύη καὶ νὰ τὸν ἐμπνέη.
Βοηθᾶ, μὲ τὸν τρόπο αὐτό, στὴν προφύλαξη καὶ καλλιέργεια τοῦ ἀκριβοῦ
αὐτοῦ δώρου τοῦ Θεοῦ, ὥστε μὲ τὸν καιρὸ νὰ καρποφορήση καὶ νὰ δώση
στὴν πνευματικὰ πεινασμένη ἀνθρωπότητα, ζωογόνους,
γλυκούς, Οὐράνιους καρπούς...


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι τῆς Ἁγιογραφίας»


+++

Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

Παναγία Οδηγήτρια

--
---


ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ


(Σύναξις: 20ῃ Ἰουνίου)


Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ, Ἦχος δ'
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι...

ς θερμὴν ὁδηγίαν Σε, καὶ γλυκείαν παράκλησιν,
καὶ στερρὰν ἀντίληψιν, Παντευλόγητε,
χαρμονικῶς μακαρίζομεν, καὶ τὴν ἡλιόμορφον
καὶ ἁγίαν Σου μορφήν, ἐν Εἰκόνι θεώμενοι, ἀγαλλόμεθα,
προσκυνοῦντες αὐτήν και ἐκβοῶντες·
Ὁδηγήτρια Παρθένε,
σῶζε τοὺς Σὲ μεγαλύνοντας.


---

--

Η Εικόνα της Παναγίας οδηγήτριας του Αγίου Όρους

+++

ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ


Σύναξις: 20ῃ Ἰουνίου


Η Αγία αυτή Εικόνα βρισκόταν από πολύ παλιά στο Καθολικό
της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στον κίονα του αριστερού χορού.
Το 1730 όμως εξαφανίστηκε από τη θέση της, εντελώς
ξαφνικά
και μάλιστα ενώ οι πύλες του Ναού ήταν κλειδωμένες.
Οι Πατέρες της Μονής την αναζήτησαν παντού χωρίς αποτέλεσμα.
Τελικώς πληροφορήθηκαν ότι βρέθηκε στην Μονή Ξενοφώντος,
η οποία απέχει τρεις ώρες απο το Βατοπέδι. Έτσι η Εικόνα μεταφέρθηκε
πίσω στη θέση της, ενώ οι Βατοπεδινοί έλαβαν αυστηρότατα μέτρα
ασφάλειας και σφράγισαν τον Ναό. Σε λίγη ώρα όμως, όταν ανοίχτηκε
για την ακολουθία, η Εικόνα έλειπε και πάλι από τη θέση της
και πολύ σύντομα έφθασε είδηση από τη Μονή του Ξενοφώντος
ότι βρέθηκε και πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί Καθολικού.
Οι Βατοπεδινοί πείσθηκαν για το θαύμα και αποφάσισαν
να μην αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτορος.
Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφώντος για να προσκυνήσουν την “Οδηγήτρια”
και για πολύ καιρό της έστελναν λάδι και κερί στη νέα της κατοικία.


+++

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2011

Στατιστικά ιστολόγιου ( Ιούνιος 2011 )+++

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ+++