ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 12 Ιουλίου 2011

Είς τον ασπασμόν Πέτρου και Παύλου+++


Εἰς τὸν ἀσπασμὸν Πέτρου καὶ Παύλου


Ποθῶν ὁ Πέτρος τὴν σεβασμίαν θέαν
τοῦ συμμαθητοῦ πρὸς συνάντησιν τρέχει.
Ἰδὼν ὁ Παῦλος ὅνπερ ἐπόθει λίαν,
χεῖρας ἐκτείνας δεξιοῦται τὸν φίλον.


(Ἀπὸ τὴν «Ἑρμηνεία τῆς Ζωγραφικῆς Τέχνης»,
Διονυσίου Ἱερομονάχου)+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου