+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2014

ΕΙΣΟΔΙΑ, ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ (ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ «Ἐ.Ἐ.Ε.»)

+++


ΣΤA ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ,...

(Ἑορτάζονται: 21η Νοεμβρίου)


 ...ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ...
 


...τῆς ὁποίας ἡ ἐπίσημη Τελετὴ Ἁγιοκατάταξης πραγματοποιήθηκε τὴν προηγούμενη (Παρασκευή),
μὲ μεγάλη λαμπρότητα καὶ κατάνυξη στὴν περιοχὴ ὅπου ἐμαρτύρησε...
(Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε σχετικὸ Χρονικό) 
 


...ΚΑΙ ΤΑ XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ, ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ,
ἀφιερώθηκε ἡ χθεσινὴ σύναξη τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος
τοῦ Ἐργαστηρίου μας. 


ΠροσευχήἈπορίες τῶν παιδιῶν γιὰ τὴν Εἰκόνα τῶν Εἰσοδίων

 


Ὀφειλόμενη ἀναφορὰ εὐγνωμοσύνης καὶ ἀγάπης στὴν Μεγάλη Νεομάρτυρα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας


 
Ἔκτακτη ἐπίσκεψη τῆς Δημοτικῆς Συμβούλου Φυλῆς
κας Ἰωάννας Σπυρίδωνος-Πίνη, ἡ ὁποία ἐξεδήλωσε τὴν χαρά καὶ τὸν ἐνθουσιασμό της γιὰ τὴν πρόοδο τοῦ ἘργαστηρίουΤὰ παιδιὰ ἀντιγράφουν τὰ κομμάτια τοῦ «πὰζλ»
τῆς μεγάλης Εἰκόνας τῆς Γεννήσεως,......μὲ τὴν ἀπαραίτητη βοήθεια τῶν μεγαλυτέρων.


Τὸ Παιδικὸ Τμῆμα θὰ ἀσχοληθῆ...


 ...μὲ τὴν πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ χαρμόσυνη αὐτὴ ἐργασία,...


...καθ' ὅλη τὴν περίοδο τῆς Σαρακοστῆς τῶν Χριστουγέννων. Κατ' αὐτὸν τὸν τρόπο, τὰ παιδιὰ...


 ...θὰ γνωρίσουν σὲ μεγαλύτερο βάθος...


...-ἐφ' ὅσον θὰ μπορέσουν νὰ ἐστιάσουν καλύτερα καὶ γιὰ περισσότερο χρόνο-......στὸ Μέγα Γεγονὸς τῆς Ἐνανθρωπήσεως τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ,... ...τοῦ Μόνου, ποὺ θέλει καὶ μπορεῖ...


...νὰ δίνει Χάρη, Χαρὰ καὶ Ἐλπίδα στὰ ἁγνὰ πρόσωπα τῶν παιδιῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν μεγάλων.
+++

Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014

ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ - ΑΓ. ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ

+++


Στὴν ἁγιογράφηση τῆς Εἰκόνας τῆς Παναγίας,...


...σὲ προτομή, ἀπὸ ὅλα τὰ Μέλη του... 


...ἀφιερώθηκε ἡ χθεσινὴ Σύναξη......τοῦ Γυναικείου Τμήματος τοῦ Ἐργαστηρίου μας.


Ταυτόχρονα ὁλοκληρώθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ,...
 

... ἡ ἁγιογράφηση τῆς Ἁγίας Νεομάρτυρος Αἰκατερίνης,...
 ...τῆς ἐν Μάνδρᾳ Μεγαρίδος,......(τῆς Ὁποίας ἡ ἐπίσημη Διακήρυξη τῆς Ἁγιότητος πραγματοποιήθηκε σήμερα)...


...ἀπὸ παρευρεθέντα, γιὰ τὸν λόγο αὐτό,...


...Μέλη τοῦ «Ἐ.Ἐ.Ε».


+++

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΝ ΥΠΕΡΜΑΧΟ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ, ΟΣΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ

+++

Στὸν Ὑπέρμαχο τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων,
ΟΣΙΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΝ ΣΤΟΥΔΙΤΗ...
 (Μνήμη: 11η Νοεμβρίου)


...ἀφιερώθηκε ἡ σημερινὴ σύναξη τοῦ Ἀνδρικοῦ Τμήματος
τοῦ Ἐργαστηρίου μας.


Μετὰ ἀπὸ σύντομη ἀναφορὰ στὸν Βίο τοῦ Ὁσίου,...


... ἐστιάσθηκε ἰδιαίτερα ἡ Θεολογία τοῦ Μεγάλου θεωρητικοῦ τῆς τιμῆς καὶ προσκύνησης τῶν Ἁγίων Εἰκόνων.


Κατὰ τὴν διάρκεια δὲ τῆς συνέχισης τῆς πρακτικῆς,...

...μὲ τὴν ἐξάσκηση στὸ χρῶμα......καὶ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ζωγραφικῆς τῆς μύτης,......ἀπὸ ὅλα τὰ Μέλη τοῦ Τμήματος,...
 

...ἔγινε ἀνάγνωση τῆς σύντομης, ἀλλὰ πολυωφέλιμης «Κατήχησης» τοῦ Ὁσίου,...


...«Περὶ ἐγκρατείας καὶ περὶ τῆς Ὁμολογίας τῶν Ἁγίων Εἰκόνων»* * *
+++

ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΘΑΥΜΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΜΗΝΑ

+++

Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014

ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ...

+++


ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΝΕΚΤΑΡΙΟ... (Μνήμη: 9η Νοεμβρίου)


...ἀφιερώθηκε ἡ σημερινὴ σύναξη τοῦ Παιδικοῦ Τμήματος
τοῦ Ἐργαστηρίου μας.Τὰ παιδιὰ ἀκοῦνε ὄρθια τὸ Ἀπολυτίκιο τοῦ Ἁγίου,
στὸ τέλος σύντομης παρουσίασης τοῦ Βίου του ἐπὶ τῆς ὀθόνης.Ἡ ἀγάπη καὶ ὁ φλογερὸς ζῆλος τοῦ Ἁγίου γιὰ τὸν Οἶκο τοῦ Θεοῦ
καὶ γιὰ τὴν εὐπρέπεια καὶ τὸν στολισμό του μὲ Ἱερὲς Εἰκόνες ἔδωσε τὸ σημερινὸ κέντρο ἐνδιαφέροντος.

* * *

 Οἱ ἀσκήσεις σχεδίου εἶχαν, ὅπως ἦταν φυσικό, ἀνάλογο τῆς ἡμέρας θέμα:...
 

...τὸν Ἅγιο Νεκτάριο.
  Οἱ διηγήσεις δύο σύγχρονων θαυμάτων τοῦ Ἁγίου
ὁλοκλήρωσαν τὸ Ἀφιέρωμα σεβασμοῦ καὶ ἀγάπης τοῦ Ἐργαστηρίου μας
πρὸς τὸν Μεγάλο σύγχρονο Ἅγιο.

+++

Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2014