+ + +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ " Ἐ.Ἐ.Ε."

+++


ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ


Ἐνημέρωση γιὰ τὸ Παιδικὸ Τμήμα τοῦ Ἐργαστηρίου
καὶ τὴν Δημιουργικὴ καὶ Διαδραστικὴ
ἀπασχόληση τῶν παιδιῶν
μὲ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησιαστικὴ Εἰκονογραφία
ἀπὸ τὴν κα Χαρίκλεια Ρούτση ...Ἐν κατακλεῖδι, στόχος μας εἶναι μία πιὸ ἀρτία ὀργανωμένη συμμετοχὴ
τῶν μικρῶν μας ἁγιογράφων καὶ μία δυναμικὴ σταδιακὴ συμμετοχή τους
σὲ ὅλα τὰ ποικίλα δρώμενα τοῦ Ἐργαστηρίου μας. 

Μετὰ τὶς δύο παιδικὲς ἐκθέσεις (2009 καὶ 2014), οἱ ὁποῖες ἔχουν πραγματοποιήθη
γιὰ φιλανθρωπικοὺς σκοπούς, μὲ μεγάλη συμμετοχὴ καὶ ἐπιτυχία,
πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι τὰ παιδιά μας ἔχουν πολλὰ νὰ προσφέρουν
καὶ ὅτι μποροῦν να ἀποδειχθοῦν μὲ τὴν ἀγάπη, τὴν ἐργατικότητα καὶ τὴν ἐπιμέλειά τους,
ἐν καιρῷ,  ἄξιοι Διάκονοι τῶν πονεμένων  Ἀδελφῶν τους καὶ τοῦ διακονοῦντος
ὅλους μας Χριστοῦ Μας, Τοῦ Ὁποίου ἡ Χάρη εἴθε, μὲ τὶς εὐχὲς τῶν Πατέρων μας,
νὰ μᾶς σκεπάζει, φωτίζει καὶ ὁδηγεῖ πάντοτε!!!


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου