+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 6η)

+++
 «Ἐργαστήριο
 κκλησιοποιημένης  Εἰκονογραφίας»


ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6η


Δευτέρα, 14η/27η Ὀκτωβρίου 2014


Ἀνδρικὸ Τμῆμα
 Συνέχεια τῆς ἐξάσκησης στὴν πεντάβαθμη Κλίμακα τῶν γκρίζων...
 * * *
Τρίτη, 15η/28η Ὀκτωβρίου 2014


 Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.»

Ἡ Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.» δὲν πραγματοποιήθηκε,
προκειμένου νὰ ἀποδοθεῖ ἡ πρέπουσα τιμὴ
στὴν Ἐθνικὴ Ἐπαίτειο τῶν Νικητηρίων τῆς 28ης Ὀκτωβρίου 1940

Ἐδῶ μπορεῖτε νὰ διαβάσετε σχετικὸ Χρονικό.


* * *
 
Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση

Τετάρτη, 16η/29η Ὀκτωβρίου 2014Ἁγιογράφηση ἐκ περιτροπῆς...


  
...ἀπὸ Μέλη τοῦ Ἐργαστηρίου...  ...τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ.
  
* * *

Πέμπτη, 17η/30ὴ Ὀκτωβρίου 2014


  Γυναικεῖο ΤμῆμαὉλοκλήρωση τοῦ σχεδιασμοῦ τῆς Ἁγίας Σκέπης...


...καὶ εἰσαγωγὴ στὸ χρῶμα.* * *


Παρασκευή, 18η/31η Ὀκτωβρίου 2014


 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση  

* * *


Σάββατο, 19η Ὀκτωβρίου/Νοεμβρίου2014

 Παιδικὰ Τμήματα


Προσευχὴ


Θεωρητικὴ κατάρτηση
 Κείμενα: «Τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ» - «Περὶ Εἰκόνων» (Ἁγ. Ἱωάννου τῆς Κροστάνδης).


Video: «Ἡ ἀξία τῆς Ἐλπίδας»


Πρακτικὴ

 Ζωγραφική: Ἁγ. Ἱωάννης τῆς Κροστάνδης
Ἡ προσέλευση στὸ Μάθημα ἦταν περιορισμένη, λόγῳ τῆς
Ε΄ Πανελλήνιας Συνάντησης Νέων τῆς Ἐκκλησίας μας,
ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μὲ μεγάλη ἐπιτυχία τὸ ἴδιο πρωϊνό.
καὶ
«Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου