ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2013

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ Εικονολογική "υπογράμμιση" της αλήθειας

+++ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΙΣ
Εικονολογική "υπογράμμιση" της αλήθειας


Λεπτομέρεια από την Κοίμηση της Θεοτόκου
  


Λεπτομέρεια από την Κοίμηση του Οσίου Εφραίμ


Η Ορθόδοξος Εκκλησία μας πιστεύει, ότι η ψυχή δεν εδράζεται στον εγκέφαλο, οπότε με την καταστροφή του να αναχωρή και η ψυχή από το σώμα.

    Η ψυχή είναι η ζωοποιός δύναμις του σώματος και μόνον όταν αυτή αναχωρή το σώμα είναι όντως νεκρόν
 (όπως φαίνεται στις Εικόνες, οι οποίες παρατίθενται)...

+++

Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου 2013

ΩΡΑΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΥ ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ...ΤΟΥΡΚΟ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ

+++
ΘΑΥΜΑΣΙΟ ΚΑΙ ΒΑΘΥ
ΜΑΘΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ...ΤΟΥΡΚΟ ΑΔΕΛΦΟ ΜΑΣ

+++

Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2013

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος Κ΄) Το παραδεισένιο Περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΜΓ΄)

+++

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ»
(Μέρος Κ´)

Η ΑΝΑΛΥΣΗ


Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»
+++

Σάββατο 23 Φεβρουαρίου 2013

Kαλό Τριώδιο

--Πεντηκοστάρια Ιδιόμελα Τριωδίου
Δόξα... Ἦχος πλ. δ'

Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοὶ πύλας Ζωοδότα, ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεύμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον, ἀλλ\' ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνω σου ἐλέει.

Καὶ νύν... Θεοτοκίοv. Ἦχος ὁ αὐτὸς

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοὶ τρίβους, Θεοτόκε, αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταὶς σαὶς πρεσβείαις ῥύσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.

Στίχ. Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἐλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου,
ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημα μου.

Ἦχος πλ. β'

Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοὶ δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως, ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυὶδ βοῶ σοί. Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.--

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

ΜΕΓΑΛΟΥ ΦΩΤΙΟΥ, ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 7ης ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

+++


Στὴν Ἱερὰ Μνήμη τοῦ Μεγάλου Φωτίου
(6η Φεβρουαρίου)
 


ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ
ΕΒΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

+++

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ, Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΙΣΙΔΩΡΟΣ Ο ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΗΣ

+++
Μνήμη: 4η Ιανουαρίου


...Ο Άγιος Ισίδωρος παρέμεινε ατάραχος
εν μέσῳ των δυσκολιών,
όπως και απέναντι στα μεγάλα προβλήματα
που κλυδώνιζαν τότε την Εκκλησία,
διότι είχε την πεποίθηση ότι
με την θλίψη και τον σταυρό
κερδίζουμε την αιώνια ζωή...


                                                                               Από τον Βίο του Αγίου
+++

Σάββατο 16 Φεβρουαρίου 2013

ΤΙΠΟΤΑ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ...

+++


ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΟΜΑΔΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΩΜΑΤΙΚΗΣ "ΚΛΙΜΑΚΑΣ" ΤΟΥ ΚΙΤΡΙΝΟΥ

ΑΓΙΟΓΡΑΦΕΙΟ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΗΣ
ΦΥΛΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013


+++

Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2013

ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑΣ, ΦΙΛΙΚΗΤΑΤΗΣ, ΣΑΤΥΡΟΥ, ΡΕΒΟΚΑΤΟΥ, ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ

+++ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ
ΠΕΡΠΕΤΟΥΑΣ, ΦΙΛΙΚΗΤΑΤΗΣ,
ΣΑΤΥΡΟΥ, ΡΕΒΟΚΑΤΟΥ, ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΥ ΚΑΙ ΣΕΚΟΥΝΔΟΥ

Μνήμη: 1η Ιανουαρίου+++

Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου 2013

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ Σ' ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ «ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ» ΑΓΙΟ

+++


ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Σ' ΕΝΑΝ ΜΕΓΑΛΟ «ΑΔΙΚΗΜΕΝΟ» ΑΓΙΟ

+++

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2013

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος


+++
 
Μνήμη: 13ῃ Νοεμβρίου - Ανακομιδή: 27ῃ Ιανουαρίου


--

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Η Αγία Ξένη, η δια Χριστόν Σαλή

--

Μνήμη: 24η Ἰανουαρίου


...Μερικὲς νύκτες ὑπέβαλλε τὸν ἑαυτό της σὲ ἄλλο εἶδος κακουχίας.
Κάποτε , τὸ 1794, μιὰ καινούργια Ἐκκλησία
κτιζόταν στὸ Κοιμητήριο τοῦ Σμολένσκ.
Οἱ ἐργάτες παρατήρησαν ὅτι παραδόξως
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νύκτας, κάποιος κουβαλοῦσε
σωροὺς ἀπὸ τοῦβλα στὴν κορυφὴ τοῦ κτιρίου, ὅπου ἐχρειάζοντο.
Θαύμασαν καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἀνακαλύψουν
ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ ἀκατάβλητος ἐργάτης.
Τοποθέτησαν ἕνα φρουρὸ καὶ ἀνεκάλυψαν ὅτι ὁ ἀκούραστος
μεταφορέας ἦταν ἡ γηραιὰ πλέον δούλη τοῦ Θεοῦ Ξένη!

* * *
Ἡ εὐλογημένη Ξένη ἔδωσε ῾῾αἷμα᾿᾿ καὶ ἔλαβε ῾῾πνεῦμα᾿᾿.
Κουράσθηκε ἀφάνταστα στὸν καλὸ ἀγῶνα νὰ ὑποτάξη
τὴν σάρκα στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴ στὸν Κύριο καὶ Θεό της.
Ταπεινώθηκε καὶ κακοπάθησε πολὺ γιὰ χάρι τοῦ πτωχεύσαντος
γιὰ τὴν σωτηρία μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ γι' αὐτὸ τὸν λόγο
ὁ φιλάνθρωπος Σωτήρας μας τὴν ἀντιδόξασε...


Διαβᾶστε δύο σύγχρονα θαύματα τῆς Ἁγίας ἐδῶ


--

Τρίτη 5 Φεβρουαρίου 2013

Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´

Σάββατο 20 Ἰανουαρίου/2 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου


 Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Αχαρνών Αττικής


 


Οργάνωση: Αγιογραφείο Ιεράς Μονς
Άγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής


Με την Χάρη του Θεού, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
και πολύ μεγάλη συμμετοχή, κυρίως νεολαίας,
το δεύτερο εφετινό τακτικό Μάθημα Αγιογραφίας.

Οι τρεις στόχοι του Μαθήματος ήταν οι εξής:

α. Η αναφορά στους Εικονόφιλους Αγίους του Φεβρουαρίου.

β. Η σύντομη ανασκόπηση των Μαθημάτων
του πρόσφατου Σεμιναρίου Ορθόδοξης Αγιογραφίας.

γ. Η έναρξη εφαρμογής των Μαθημάτων αυτών στην πράξη,
από όλους του παρευρισκομένους Μαθητές.
ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΑ
+++

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´

+++


ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β´
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´

Σάββατο 20 Ἰανουαρίου/2 Φεβρουαρίου 2013 Μνήμη τοῦ Ὁσίου Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου


 Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Αχαρνών Αττικής

 


Οργάνωση: Αγιογραφείο Ιεράς Μονς
Άγίων Κυπριανού και Ιουστίνης Φυλής Αττικής


Με την Χάρη του Θεού, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία
και πολύ μεγάλη συμμετοχή, κυρίως νεολαίας,
το δεύτερο εφετινό τακτικό Μάθημα Αγιογραφίας.

Οι τρεις στόχοι του Μαθήματος ήταν οι εξής:

α. Η αναφορά στους Εικονόφιλους Αγίους του Φεβρουαρίου.

β. Η σύντομη ανασκόπηση των Μαθημάτων
του πρόσφατου Σεμιναρίου Ορθόδοξης Αγιογραφίας.

γ. Η έναρξη εφαρμογής των Μαθημάτων αυτών στην πράξη,
από όλους του παρευρισκομένους Μαθητές.


ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΑ
+++