+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2013

Η Αγία Ξένη, η δια Χριστόν Σαλή

--

Μνήμη: 24η Ἰανουαρίου


...Μερικὲς νύκτες ὑπέβαλλε τὸν ἑαυτό της σὲ ἄλλο εἶδος κακουχίας.
Κάποτε , τὸ 1794, μιὰ καινούργια Ἐκκλησία
κτιζόταν στὸ Κοιμητήριο τοῦ Σμολένσκ.
Οἱ ἐργάτες παρατήρησαν ὅτι παραδόξως
κατὰ τὴν διάρκεια τῆς νύκτας, κάποιος κουβαλοῦσε
σωροὺς ἀπὸ τοῦβλα στὴν κορυφὴ τοῦ κτιρίου, ὅπου ἐχρειάζοντο.
Θαύμασαν καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἀνακαλύψουν
ποιὸς ἦταν αὐτὸς ὁ ἀκατάβλητος ἐργάτης.
Τοποθέτησαν ἕνα φρουρὸ καὶ ἀνεκάλυψαν ὅτι ὁ ἀκούραστος
μεταφορέας ἦταν ἡ γηραιὰ πλέον δούλη τοῦ Θεοῦ Ξένη!

* * *
Ἡ εὐλογημένη Ξένη ἔδωσε ῾῾αἷμα᾿᾿ καὶ ἔλαβε ῾῾πνεῦμα᾿᾿.
Κουράσθηκε ἀφάνταστα στὸν καλὸ ἀγῶνα νὰ ὑποτάξη
τὴν σάρκα στὸ πνεῦμα καὶ τὴν ψυχὴ στὸν Κύριο καὶ Θεό της.
Ταπεινώθηκε καὶ κακοπάθησε πολὺ γιὰ χάρι τοῦ πτωχεύσαντος
γιὰ τὴν σωτηρία μας Ἰησοῦ Χριστοῦ καὶ γι' αὐτὸ τὸν λόγο
ὁ φιλάνθρωπος Σωτήρας μας τὴν ἀντιδόξασε...


Διαβᾶστε δύο σύγχρονα θαύματα τῆς Ἁγίας ἐδῶ


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου