ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΙΣΑΥΡΟΣ

+++


ΜΝΗΜΗ: 17η ΙΟΥΝΙΟΥ
 

 +++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ

+++
+++

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023

Τρίτη 27 Ιουνίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ, ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΥΠΟΣΧΕΘΗ ΝΑ ΜΗΝ ΗΣΥΧΑΣΕΙ ΟΣΟ ΔΕΝ ΒΑΣΙΛΕΥΕ Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕ... (ΜΕΘΟΔΙΟΣ)

+++--Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Ο ΟΜΟΛΟΓΗΤΗΣΜνήμη: 14ῃ Ἰουνίου


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. α΄. Τὸν συνάναρχον λόγον.

Εὐσεβείας τὴν μέθοδον προβαλλόμενος,
αἱρετικῶν διαλύεις τὰς ἐπινοίας στερρῶς,
Ὀρθοδόξων ἡ κρηπίς, Πάτερ Μεθόδιε.
Τὴν γὰρ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ, ἀνεστήλωσας τιμᾶν,
ὡς θεῖος ἱεροφάντωρ,
καὶ νῦν ἀύλως δοξάζῃ
καὶ ἱκετεύεις ὑπὲρ πάντων ἡμῶν.


* * *

...Ὡστόσο, ἡ εἰρήνη δὲν ἐξασφαλίσθηκε στὴν Ἐκκλησία.
Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος, ποὺ εἶχε ὑποσχεθεῖ νὰ μὴν ἡσυχάσει
ὅσο δὲν βασίλευε ἡ Ὀρθόδοξη Πίστη χρειάστηκε νὰ ἀγωνισθῆ
ἀκόμη ἐναντίον τῶν διαφόρων αἱρέσεων
ποὺ εἶχαν ὑπεισέλθει ὑποστηρίζοντας τὴν εἰκονομαχία...--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

+++

+++

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2023

«Η ΣΟΦΙΛΑ» (ΜΙΑ ΑΓΝΩΣΤΗ, ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ)

+++


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΑΣΟΥ
7 ΙΟΥΝΙΟΥ 1824

Από το Βιβλίο του Π.Μ. Σωτήρχου «Η Σοφίλα»
Εκδ. ΑΡΜΟΣ+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 13 ΙΟΥΝΙΟΥ

+++

+++