+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024

Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2024

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ: ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ Η ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ+++

ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΕ ΜΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΑΓΙΑ
ΠΟΥ «ΕΣΒΗΣΕ» ΤΟΝ ΑΝΤΙΘΕΟ ΝΟΜΟ
ΤΩΝ ΕΙΚΟΝΟΜΑΧΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑ Η ΑΥΓΟΥΣΤΑ
Η ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ


Μνήμη: 11η Φεβρουαρίου

Ἀπὸ τὰ προσόμοια τοῦ Ἑσπερινοῦ

Μεταρσίους Ἄνασσα, ἡμῶν σεμνὴ Θεοδώρα,
τὰς ψυχὰς κατεύθυνον, ρύσαι δὲ ἅπαντας πλάνης αἱρέσεων·
Ὀρθοδοξίᾳ καθόπλισον σέβεσθαι, Πίστει τε ἀεὶ ἐργάζεσθαι,
ὅλῃ καρδίᾳ τὰ ἅγια τοῦ Χριστοῦ ἐντάλματα,
λύμην τε τὴν ψυχόλεθρον τῶν κακοδόξων ἀπελαύνεσθαι·
ἵνα Θεοδώρα, ταῖς Εἰκόσι διδόντες ἀσπασμόν,
ὅλῃ ψυχῇ πρωτοτύποις τὴν τιμὴν ὕμνοις νέμωμεν.  * * *

Ἄλλες σχετικές ἀναρτήσεις:

 1. Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἡ Αὐγούστα, ἡ στερεώσασα τὴν Ὀρθοδοξία
(Εἰκόνα, Βίος, Τροπάρια)


2. Τροπάρια καὶ Ὁμιλία στὴν Ἁγία Θεοδώρα ἡ Αὐγούστα
(
Video)

3. Μικρὸ Ὑμνολογικὸ καὶ Εἰκονολογικὸ ἀφιέρωμα στὴν Ἁγία Θεοδώρα τὴν Αὐγούστα (Video)
+++

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΑΞΗ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΑΣ, ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΗΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΝ (VIDEO)

--

ΤΡΟΠΑΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΙΛΙΑ
ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΑ

ΤΗΝ ΣΤΕΡΕΩΣΑΣΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ
--

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ, 11 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

++++++


Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2024

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΕ ΤΡΙΑ ΣΕΒΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΔΕΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ, ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΜΝΗΜΗΣ ΤΟΥ...)

+++

2019
 
Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΤΑΩ ΠΕΝΤΕΛΗΣ


 


 

 


 *  *  *

Ι.Μ. ΑΓ. ΕΙΡΗΝΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ 
  

  

*  *  *

Ι.Ν. ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΔΡΟΣΙΑΣ 
+++