ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:





Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014

TA NEA TOY "EEE" (EΒΔΟΜΑΔΑ 1η)

+++



 «ργαστήριο κκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1η


Δευτέρα, 9η/22α Σεπτεμβρίου 2014


Ἀνδρικὸ Τμῆμα







* * *


Τρίτη, 10η/23η Σεπτεμβρίου 2014

  
Γενικὴ Σύναξη «Ἐ.Ἐ.Ε.»




 * * *


Τετάρτη, 11η/24η Σεπτεμβρίου 2014



 Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση







 * * *


Πέμπτη, 12η/25η Σεπτεμβρίου 2014


  
Γυναικεῖο Τμῆμα


* * *


Παρασκευή, 13η/26η Σεπτεμβρίου 2014


Ἁγιογράφηση -Ἐλεύθερη παρακολούθηση






* * *



Σάββατο, 14η/27η Σεπτεμβρίου 2014

 Παιδικὸ Τμῆμα









 «Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἕνεκεν!»




ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΕΓΓΡΑΦΕΣ

6986 51 91 95
Ἱεροδιάκονος Γαβριὴλ


+++

«ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΚΚΛΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ» (ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ)

+++







+++

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2014

ΑΠΛΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΥΨΩΣΗ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

+++


ΣΤΗΝ ΥΨΩΣΗ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

14η Σεπτεμβρίου
















+++

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2014

«Ἐ.Ἐ.Ε.» (Γυναικεῖο Τμῆμα)

+++


 «Ἐ.Ἐ.Ε.»
(Γυναικεῖο Τμῆμα)











+++