+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

ΚΟΙΜΗΣΙΣ 1926

+++


Στὴν Παναγία μας καὶ τοὺς Πατέρες μαςΠηγή: ecclesiagoc.gr

+++

Σάββατο 22 Αυγούστου 2015

Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015

Τρίτη 18 Αυγούστου 2015

Πέμπτη 13 Αυγούστου 2015

Μικρό αφιέρωμα στην Προόδο του Τιμίου και Ζωοποιου Σταυρού

+++


ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
(1ῃ Αὐγούστου)


Προσοχὴ στὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ!Σταυρωνόμαστε εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(ἑνωμένα τὰ τρία πρῶτα δάκτυλα),
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς
καὶ εἶχε δύο φύσεις, θεία καὶ ἀνθρώπινη
(ἑνωμένα τὰ δύο τελευταῖα δάκτυλα).Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,
καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

Συναξάριον
Ἕνεκα τῶν ἀσθενειῶν, οἱ ὁποῖες συμβαίνουν συνήθως κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο,
ἐπικρατοῦσε παλαιότερα συνήθεια στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ περιφέρεται
στοὺς δρόμους της καὶ στὶς πλατεῖες τὸ τίμιο Ξύλο τοῦ Σταυροῦ,
πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ τόπου καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἀσθένειες.
Καὶ κατὰ μὲν τὴν 31ην Ἰουλίου ἀφοῦ Τὸν ἔβγαζαν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ θησαυροφυλάκιο
τοποθετοῦσαν Αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς.
Κατὰ δὲ τὴν ἑπομένην (1ῃ Αὐγούστου) καὶ μέχρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου,
ἀφοῦ ἔκαναν λιτανείες μὲ Αὐτὸν σὲ ὅλην τὴν Κωνσταντινούπολη,
ἔπειτα Τὸν τοποθετοῦσαν ἐνώπιον τοῦ λαοῦ εἰς προσκύνησιν.
Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ λεγομένη Πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ.+++

Τρίτη 11 Αυγούστου 2015

Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΛΑΣ

+++


Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΛΑΣ
(Ἐκ τῶν Ἑβδομήκοντα)


Μνήμη: 30η Ἰουλίου


+++

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ

+++Η ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΟΥ


Μνήμη: 28η Ἰουλίου

+++

Παρασκευή 7 Αυγούστου 2015

Η ΠΑΡΑΚΛΗΣΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ


+++


ΣΤΗΝ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ
(1η - 14η Αὐγούστου)
* * * 


* * * * * * * * * 


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 


* * * * * * * * * * * * +++

Δευτέρα 3 Αυγούστου 2015

Κυριακή 2 Αυγούστου 2015

«ΑΥΡΑ ΛΕΠΤΗ»

+++


ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΕΝΔΟΞΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ
ΗΛΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΣΒΙΤΟΥ
20η Ἰουλίου


 

Πηγὴ κειμένου: Περιοδικό «ΚΙΒΩΤΟΣ»
Τεῦχ. 19, Ἰούλιος 1953


+++

Σάββατο 1 Αυγούστου 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΟΥ ΙΕΡΟ-ΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΙΩΣΗΦ, ΤΟΥ ΕΚ ΔΕΣΦΙΝΗΣ

+++


* * *


  ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ...


 ...ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΕΙΚΟΝΟΣ...


...ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ,...


 ...ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ, ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ,...


...ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΤΟΛΗΣ......ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΣΥΝΟΔΟΥ...


...ΕΙΧΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΛΟΓΙΑ......ΚΑΙ ΕΦΕΡΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣ...


...ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ...


...ΤΟ  «ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ...


...ΕΚΚΛΗΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ...


  ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΑΣ»...+++