ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 30 Μαρτίου 2023

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΑΣ

+++Μνήμη: 17η Μαρτίου«...Εισελθών λοιπόν εις το πλοίον έφθασεν εις την Λαοδίκειαν,
και εξελθών συνέχισε τον δρόμον του διά ξηράς προς την Έδεσσαν,
όπου εύρε Ναόν, εις τον οποίον είχον την αχειροποίητον Εικόνα
του Δεσπότου Χριστού, την ιδίαν εκείνην την οποίαν Αυτός ο Κύριος
έστειλεν εις τον Αύγαρον διά του Αποστόλου Ανανία.

Ταύτην ιδών ο Αλέξιος πολύ ηυφράνθη και μοιράσας εις πτωχούς
τον χρυσόν και τους πολυτίμους λίθους, έμεινεν εις εκείνον τον Ναόν,
ενδεδυμένος ως πένης με παλαιά και άχρηστα ιμάτια,
διά να βλέπη καθ' εκάστην τον πολυπόθητον χαρακτήρα
της του Δεσπότου Μορφής, ζητών δε ελεημοσύνην από τους ευσεβείς Χριστιανούς,
εξώδευεν από αυτήν ολίγα δι' άρτον προς τροφήν του
τα δε υπόλοιπα έδιδεν εις τους πτωχούς...»
 
 

ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠ' ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΣΕ Ο ΘΕΟΣ... (ΑΓ. ΑΛΕΞΙΟΣ)

 +++

 

 

 


 ΕΔΩ, ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ

 

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 17 MAΡΤΙΟΥ

+++

+++

Τετάρτη 29 Μαρτίου 2023

Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Σάββατο 25 Μαρτίου 2023

Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023

Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

ΘΑΥΜΑ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑ

+++
ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΝΤΑ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ

9 Μαρτίου
 

+++

Ο ΝΕΟΜΑΡΤΥΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ (ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ)

 +++

 

 


 

+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 8 MAΡΤΙΟΥ

 
 
 
+++