* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Δευτέρα 30 Μαΐου 2022

Κυριακή 29 Μαΐου 2022

TΟ "ΤΣΕΚΟΥΡΙ" ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΟΧΙΣΜΑ ΤΟΥ

+++

+++

ΠΡΟΣΟΧΗ: «Εκ του οράν τίκτεται το εράν» (ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ)

+++

ΠΡΟΣΟΧΗ:
«Εκ του οράν τίκτεται το εράν»

«...τούτό εστιν ό φησιν Ιερεμίας, ότι "ανέβη θάνατος δια των θυρίδων".
Δια γαρ των αισθήσεων, ως δια θυρίδων, εισέρχεται εις την ψυχήν ο της αμαρτίας θάνατος»


* * *

 Ένα συγκλονιστικό και πολυεπίπεδα «βαθύ» και ωφέλιμο φιλμάκι,
το οποίο με ένα απλό, αλλά εξαιρετικά σαφή και διεισδυτικό τρόπο,
περιγράφει όλη την περιπέτεια της εμπλοκής, μέσῳ των αισθήσεων
-και ειδικά της όρασης-, με οποιοδήποτε πάθος,
της αιχμαλωσίας σε αυτό και τις τραγικές της συνέπειες.+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 16 ΜΑΪΟΥ

+++


+++

Παρασκευή 27 Μαΐου 2022

ΓΥΜΝΑ ΜΕΡΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΙΚΟΝΑ

 +++
ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Κ. ΚΑΛΟΚΥΡΗ
"Η ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ"
ΕΚΔ. Π. ΠΟΥΡΝΑΡΑ


 +++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 14 ΜΑΪΟΥ

++++++

Πέμπτη 26 Μαΐου 2022

Αγιογραφία και Αγνότητα

+++

 

ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΑΓΝΟΤΗΤΑ
 
 
...Κάποια στιγμὴ μὲ χαιρέτησε ἕνας νεαρὸς ἁγιογράφος, τὸν ὁποῖο εἶχα γνωρίσει παλαιότερα, ὅταν εἶχα ἐπισκεφθεῖ γιὰ πρώτη φορὰ τὴν χώρα. Ἀφοῦ ἀνταλλάξαμε τὰ συνηθισμένα, τὸν ρώτησα πῶς πάει ἡ Ἁγιογραφία. - Δὲν ἁγιογραφῶ, μοῦ ἀπάντησε καὶ ἔσκυψε τὸ κεφάλι. - Πῶς ἔτσι, ἀπόρησα, διότι γνώριζα πὼς ἀπὸ τὴν ἐργασία αὐτὴ ἐξοικονομοῦσε τὰ πρὸς τὸ ζεῖν ἀναγκαῖα. - Δὲν μὲ ἀφήνει ἡ μητέρα μου, εἶπε καὶ κοκκίνισε ἐλαφρά. - Γιατί; ἐξέφρασα τὴν ἀπορία μου. Τότε ὁ νεαρὸς μοῦ εἶπε ἐξομολογητικῶς: - Διότι τελευταῖα δὲν ἔχω ῾῾καθαρὴ᾿᾿ ζωή καὶ ἡ μητέρα μου τὸ γνωρίζει. Γι’ αὐτὸ μοῦ εἶπε πὼς ἀφοῦ εἶναι ἔτσι τὰ πράγματα, δὲν θὰ πρέπει νὰ ἁγιογραφῶ ἕως ὅτου μετανοήσω καὶ διορθώσω τὴν ζωή μου...
 
 
 
 
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 13 ΜΑΪΟΥ

++++++

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

Άγιος Γερμανός: «...ὁ ἀτιμάζων τὴν Εἰκόνα, ἀτιμάζει τὸν Ἴδιον τὸν Χριστόν!...»

--

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣΜνήμη: 12ῃ Μαΐου


«...Οὕτως, ὦ βασιλεῦ, ἤρχισε τὸ εὐσεβὲς ἔργον τῆς ἱστορήσεως
τῶν ἁγίων Εἰκόνων, ὁ στολισμὸς τῶν Ναῶν τοῦ Θεοῦ
καὶ τῶν οἴκων τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.
Τοῦτο δὲ καὶ αἱ Ἅγιαι Οἰκουμενικαὶ Σύνοδοι ἐδέχθησαν
καὶ νὰ σεβώμεθα καὶ νὰ προσκυνοῦμεν ἐκέλευσαν,
ὄχι λατρευτικῶς, καθὼς φλυαροῦσιν οἱ ἄφρονες, ἀλλὰ σχετικῶς,
εἰς τὸ πρωτότυπον τὴν προσκύνησιν ἀπονέμοντες, καθὼς λέγει
ὁ Μέγας Βασίλειος καὶ ὄχι θεοποιοῦντες τὶς Εἰκόνες.
Γνώριζε λοιπόν, ὦ βασιλεῦ, ὅτι ἐγώ, διὰ τὴν τιμὴν τῶν ἁγίων Εἰκόνων,
ὄχι μόνον νὰ κακοπαθήσω, ἀλλὰ καὶ νὰ ἀποθάνω εἶμαι ἔτοιμος
καὶ μάλιστα διὰ τὴν Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ μου, ὅστις ἔχυσε τὸ Αἷμα Του,
ἵνα ἀνακαινίσῃ τὴν πεσοῦσαν εἰκόνα τῆς ψυχῆς μου.
Εἶναι λοιπὸν φανερόν ὅτι ἡ Εἰκὼν τοῦ Χριστοῦ φέρει τὸ ὄνομα
Αὐτοῦ τοῦ ἰδίου Χριστοῦ, ὅστις ἐσαρκώθη ἐκ τῆς Ἀειπαρθένου Μαρίας
καὶ ἐπὶ γῆς μετὰ τῶν ἀνθρώπων ἔζησεν.
Ὅθεν πρέπει ἕκαστος Ὀρθόδοξος Χριστιανός, καθὼς διὰ τὸ ὄνομα
τοῦ Χριστοῦ, οὕτω καὶ διὰ τὴν ἁγίαν Εἰκόνα Του νὰ ἀποθάνῃ.
Καὶ ὁ ἀτιμάζων τὴν Εἰκόνα, ἀτιμάζει τὸν Ἴδιον,
ἐζωγραφημένον εἰς αὐτήν...»


O εκτενής, συγκλονιστικός Βίος του Αγίου
 
 

 


--