+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 24 Απριλίου 2022

ΠΑΣΧΑ 2022 (ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΤΙΑ)

+++
 

ΠΡΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

 

 

 


 
ΑΓΡΥΠΝΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΓΑΠΗΣ

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

+++

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ»! ΤΙ ΔΩΡΟ ΘΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΘΕΟ; (ΑΒ. ΔΩΡΟΘΕΟΥ)

 +++