+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 30 Απριλίου 2014

ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

+++ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ
+++

Τρίτη 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΦΩΤΟΧΡΟΝΙΚΟ-VIDEO)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ


+++

«Σήμερον Ἔαρ μυρίζει
καὶ καινὴ κτίσις χορεύει...»
 

Πραγματοποιήθηκε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ,
τὸ Σάββατο τῆς Διακαινησίμου 27. 4. 2014 πολ. ἡμ.
ἡ προγραμματισμένη Προσκυνηματικὴ - Ἐκπαιδευτικὴ Ἐκδρομὴ
τῶν τριῶν Τμημάτων Ὀρθόδοξης Εἰκονογραφίας.

Βιντεοσκοπημένα στιγμιότυπα, καθὼς καὶ πλῆρες Φωτο-χρονικὸ θὰ ἀναρτηθοῦν σύντομα!
 +++


Παρασκευή 25 Απριλίου 2014

«ΟΤΙ ΕΠΟΙΗΣΕ ΜΟΙ ΜΕΓΑΛΕΙΑ Ο ΔΥΝΑΤΟΣ» (ΕΡΜΗΝΕΙΑ Θ΄ ΩΔΗΣ, Μέρος Δ΄)

+++


ΣΤΗΝ ΖΩΟΔΟΧΟ ΠΗΓΗ
(Λαμπροπαρασκευὴ)


Μέρος Δ΄ 

 
+++