+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2019

Σάββατο 23 Νοεμβρίου 2019

«Ε.Ε.Ε.»: ΔΕΚΑΤΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020

+++

ΔΕΚATΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019-2020


ΔΕΥΤΕΡΑ: ΤΜΗΜΑ ΑΝΔΡΩΝ
- ΔΟΜΗ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ 
*  *  *

ΤΡΙΤΗ: «ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ» - ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ
  

  
  *  *  *

ΤΕΤΑΡΤΗ: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΕΦΗΒΩΝ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: ΤΜΗΜΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΓΙΟΓΡΑΦΗΣΗ

 


*  *  *

ΣΑΒΒΑΤΟ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
 

+++