+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021

ΠΡΟΣΛΑΛΙΑ ΜΗΤΡ. ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ «Ε.Ε.Ε.»

+++


 «Ἐργαστήριο
Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας»

Μία γνήσια ἀπάντησι στὴν πολυμερῆ κρίσι+++

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Ο ΝΕΟΣ

 +++

 

 
 

 

 

+++

Τρίτη 20 Ιουλίου 2021

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ Ο ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ ΜΑΣ, ΠΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ!...

 +++

 

 ΤΑ ΙΕΡΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες βλ. ἐδῶ

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

+++

Τρίτη 6 Ιουλίου 2021

ΗΡΩΕΣ TOY '21 ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ ΣΕ ...«ΓΙΟΥΡΟΥΣΙ»!

 +++

 

 

 
 
 
  1

 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
ΤΟ ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΗΣ 

 
 
 


+++