ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2010

Ο Ευαγγελιστής Λουκάς: Η Συντριβή του Διαβόλου

--


Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς

Ἡ συντριβὴ τοῦ διαβόλου…Αλλά και το όνομα του Aγίου Ευαγγελιστού Λουκά
γράφτηκε στους Ουρανούς. Γράφτηκε ως όνομα ξεχωριστό,
όνομα Αποστόλου και Ευαγγελιστού του τρίτου Ευαγγελίου
και συγγραφέως των «Πράξεων των Αποστόλων».
Όνομα του πρώτου ανθρώπου που αξιώθηκε να ζωγραφίση
τον Κύριο της κτίσεως και την Παναγία Μητέρα Του,
όνομα αφοσιωμένου και εξαγιασμένου Αποστόλου,
που περιόδευσε την οικουμένη με κόπους και θυσίες,
ιδρώτες και δάκρυα, στερήσεις και μαρτύριο.
Όνομα που αξίζει την τιμή μας και την αγάπη μας…

Πηγή: xfd.gr


Διαβᾶστε τὸ πλῆρες κείμενο ἐδῶ


--

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2010

Ο Άγιος Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς

--


Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος
καὶ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς


(Μνήμη: 18η Ὀκτωβρίου)


Συγγραφεὺς τοῦ Εὐαγγελίου καὶ τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων

Ἰατρὸς

Πρῶτος Ἁγιογράφος

Ἐπίσκοπος τῶν Θηβῶν τῆς Βοιωτίας, ὅπου καὶ ὁ Τάφος αὐτοῦ.--


Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010

Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 2010

ΑΓΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΩΝΙΤΟΥ Β΄

--
Ἁγ. Σιλουανοῦ Ἀθωνίτου


«…μετέβην εἰς τὸν Ναόν
...καὶ ἀτενίσας εἰς τὴν Εἰκόνα τοῦ Σωτῆρος εἶπον:

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ἐλέησόν με τὸν ἁμαρτωλόν᾿᾿.

Καὶ εὐθὺς εἶδον εἰς τὴν θέσιν τῆς Εἰκόνος τὸν Ζῶντα Κύριον,
καὶ Χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐπλήρωσε
τὴν ψυχὴν καὶ ὅλο τὸ σῶμα μου.
Καὶ οὕτως ἐγνώρισα ὅτι Ἰησοῦς Χριστὸς εἶναι Θεός...»


(Ἐκ τοῦ βιβλίου «Ὁ Γέρων Σιλουανός»)


--

Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

Ευχή Αγιου Ισαάκ του Σύρου

--
ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ


Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν Σου,
Σοι εἶναι γνωστὰ τὰ πάθη καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν
καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἀντιπάλου.

Σὺ Αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ
˙
διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ ὑπάρχει κραταιά,
καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος, καὶ ἡ δύναμις ἀσθενής
˙
Σὺ λοιπόν, Ἀγαθέ, ὅστις γνωρίζεις τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν,
καὶ ἀφαιρεῖς τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν,
φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν,
καὶ ἐκ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν,
καὶ ποίησόν με ἄξιον ταύτης τῆς ἁγίας διακονίας,
ἵνα μὴ τυχὸν διὰ τῶν παθῶν μου
φθείρω τὴν γλυκύτητα αὐτῆς,
καὶ εὐρεθῶ ἀναιδῆς καὶ τολμηρὸς ἐνώπιόν Σου.

Ἀμήν!


--

Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010

Η Λογική του Κολιμπρί

--

Ἡ λογικὴ τοῦ κολιμπρὶ

(καὶ τῆς συζητήσεώς μας)Κατὰ τὴν διάρκεια μιᾶς πυρκαϊᾶς στὸ δάσος,
ὅπως λέει ἕνα Ἀφρικανικὸ παραμύθι,
ὅλα τὰ ζῶα ἔτρεχαν νὰ ξεφύγουν ἀπὸ τὸν κίνδυνο τῆς φωτιᾶς,
ἐκτὸς ἀπὸ ἕνα μικρὸ κολιμπρί.

Αὐτὸ πῆρε μία σταγόνα νερὸ μὲ τὸ ράμφος του
καὶ μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς του τὴν ἔριξε στὴν φωτιά!- «Εἶσαι τρελό, δὲν μπορεῖς νὰ σταματήσης τὴν πυρκαϊά»,
τοῦ λέει κάποιο ζῶο ἀπαὐτὰ ποὺ ἔτρεχαν πανικόβλητα νὰ σωθοῦν.

- «Τὸ ξέρω», ἀπαντᾶ τὸ κολιμπρί,
«ὅμως κάνω ἐκεῖνο ποὺ μοῦ ἀναλογεῖ»...