* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2010

Ευχή Αγιου Ισαάκ του Σύρου

--
ΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΣΑΑΚ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ

ΔΙΑ ΠΑΣΑΝ ΑΡΧΟΜΕΝΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ


Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεός μου, ὁ ἐπισκεπτόμενος τὴν κτίσιν Σου,
Σοι εἶναι γνωστὰ τὰ πάθη καὶ ἡ ἀσθένεια τῆς φύσεως ἡμῶν
καὶ ἡ δύναμις τοῦ ἀντιπάλου.

Σὺ Αὐτὸς σκέπασόν με ἐκ τῆς κακίας αὐτοῦ
˙
διότι ἡ δύναμις αὐτοῦ ὑπάρχει κραταιά,
καὶ ἡ φύσις ἡμῶν ταλαίπωρος, καὶ ἡ δύναμις ἀσθενής
˙
Σὺ λοιπόν, Ἀγαθέ, ὅστις γνωρίζεις τὴν ἡμετέραν ἀσθένειαν,
καὶ ἀφαιρεῖς τὴν δυσκολίαν τῆς ἀδυναμίας ἡμῶν,
φύλαξόν με ἐκ τῆς ταραχῆς τῶν λογισμῶν,
καὶ ἐκ τοῦ κατακλυσμοῦ τῶν παθῶν,
καὶ ποίησόν με ἄξιον ταύτης τῆς ἁγίας διακονίας,
ἵνα μὴ τυχὸν διὰ τῶν παθῶν μου
φθείρω τὴν γλυκύτητα αὐτῆς,
καὶ εὐρεθῶ ἀναιδῆς καὶ τολμηρὸς ἐνώπιόν Σου.

Ἀμήν!


--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου