+ + +

+  +  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011

Ευχές για μία Καλή και Ευλογημένη Χρονιά+++

ΕΓΚΑΡΔΙΕΣ ΕΥΧΕΣ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ ΧΡΟΝΙΑ

(ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΗΣ, ΑΛΛΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΜΑΣ)


Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ «ΚΡΙΣΗ
»


ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ, ΚΥΡΙΕ ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ·

ΠΑΣΗΣ ΓΑΡ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΡΟΥΝΤΕΣ,
ΤΑΥΤΗΝ ΣΟΙ ΤΗΝ ΙΚΕΣΙΑΝ, ΩΣ ΔΕΣΠΟΤῌ,
ΟΙ ΑΜΑΡΤΩΛΟΙ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝ·
ΕΛΕΗΣΟΝ ΗΜΑΣ.

+++

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011

Σήμερα θα σε επισκεφθεί ο Κύριος ...


+++


ΣΗΜΕΡΑ ΘΑ ΣΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗ Ο ΚΥΡΙΟΣ...
+++

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

Ο Προφήτης Αγγαίος+++
Μνήμη: 16ῃ Δεκεμβρίου


+++

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2011

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011

Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 2011

Σημειώσεις Εικονολογικές 6+++


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

6
...Ἡ ὑπογραφὴ τοῦ ἔργου εἶναι βέβηλη πράξη
Ἡ Εἰκόνα δὲν ἀνήκει στὸν Ἁγιογράφο, εἶναι «ξένη
»...
Καὶ κεῖνο ἀκόμη τὸ «διὰ χειρός» τὸ ἐπιχειρεῖ μὲ ἄκραν ταπείνωσιν,
εὐλάβεια καὶ φόβον Θεοῦ, γιὰ νὰ ὑποδηλώσει
τὴν παρουσία του σὲ Κεῖνον καὶ ὄχι στὸν κόσμο.

Ἡ ὑπογραφὴ εἶναι γήινο, φθαρτὸ σημεῖο
ἐπάνω στὸ ἄφθαρτο καὶ αἰώνιο,
τὴν θέα τῶν ἀρρήτων, τὴν Εἰκόνα...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ",
Κ. Σαρδελῆ)+++

Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Το Θαύμα της κεραμίδος

--


Τὸ Θαῦμα τῆς κεραμίδος


Ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Πατρὸς ἡμῶν

Σπυρίδωνος, Ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος

τοῦ Θαυματουργοῦ

Μνήμη: 12ῃ Δεκεμβρίου


...Ἀφοῦ εἶπε ταῦτα ὁ Ἅγιος, ἐποίησε τὸ σημεῖον
τοῦ Τιμίου Σταυροῦ μὲ τὴν δεξιάν, ἐκράτει δὲ
μὲ τὴν ἀριστερὰν τὴν κεραμίδα καὶ λέγει·
«Εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρός», καὶ εὐθύς,
ὢ τῶν θαυμασίων Σου, Χριστὲ βασιλεῦ!
τὸ πῦρ ἐκ τοῦ ὁποίου ἦτο ἐψημένη ἡ κεραμίς,
ἀνέβη πρὸς τὰ ἄνω·
λέγει εἶτα «καὶ τοῦ Υἱοῦ», καὶ εὐθὺς τὸ ὕδωρ
δι’ οὗ ἐπλάσθη αὕτη ἔρρευσε πρὸς τὰ κάτω·
λέγει πάλιν· «καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος»,
καὶ ἀνοίξας τὴν χεῖρά του, εἶχε μείνει ἐν αὐτῇ
μόνον τὸ χῶμα ἐξ οὗ κατεσκευάσθη αὕτη.
..

Διαβᾶστε τὴν ὁμολογία πίστεως τοῦ Ἁγίου καὶ τὸ συγκλονιστικὸ θαῦμα ἐδῶ

--

Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2011

Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2011

Η Αγία Θεοπρομήτωρ Άννα+++


Mνήμη: 25η Ἰουλίου

Σύλληψις: 9η Δεκεμβρίου


+++

Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 5 (Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων

+++5


Μνήμη: 7η Δεκεμβρίου

...Ὅλον τὸν πλοῦτον, τὸν ὁποῖον ἐκληρονόμησεν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του
καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολιν, διένειμεν εἰς πτωχοὺς καὶ ἀπόρους διὰ τὸν Κύριον,...
...Δι' ἑαυτὸν δὲ οὐδὲν ἐκράτησεν, ἀλλ' ἔλεγεν, ὅτι, καθὼς ὁ Ποιητὴς καἰ Δεσπότης μου,
πλούσιος ὤν, ἑκουσίως ἐπτώχευσε καὶ γυμνὸς προσηλώθη εἰς τὸν Σταυρόν,
οὔτω πρέπει καὶ πάντες οἱ δοῦλοι Του νὰ Τὸν μιμηθοῦν, ἀκολουθοῦντες Αὐτόν...


(Ἀπὸ τὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου)

+++

Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 4 ( Η Υπέρτατη Αγάπη του Στάρετς Αμβροσίου)+++


4

Πηγή: Περιοδικὸ "ΑΓΙΟΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ", Νοέμβριος 2011


+++

Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 2 (Η Πύλη της Βασιλείας)+++


2

Φιλανθρωπία καὶ Εὐαγγελικὴ Ἐλεημοσύνη

Ἡ Πύλη τῆς Βασιλείας

“ Ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι (μὲ χαρὰ καὶ προσήνεια)” (Ρωμ. ιβ΄ 8)

“Βρίσκεις τὴν Ἀγάπη εὐκολώτερα, ὅταν τὴν ἀναζητῆς γιὰ νὰ τὴν δώσης
στὸν Ἀδελφό σου, τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ”


“ Ὅποιος μοιράζει ἀπὸ τὰ δικά του, ὅποιος δηλαδὴ κάμνει φιλανθρωπία,
αὐτὸς πρῶτα-πρῶτα νὰ γνωρίζη πὼς φιλανθρωπία καὶ ἐλεημοσύνη
δὲν εἶναι τὸ ξεροκόμματο, ποὺ ρίχνει στὸ σακκούλι τοῦ φτωχοῦ,
ποὺ χτυπάει τὴν πόρτα, μήτε ἡ δεκάρα, ποὺ πετάει στὸν τενεκὲ τοῦ τυφλοῦ,
ποὺ κάθεται στὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου.

Φιλανθρωπία εἶναι ν’ ἀγαπᾶς τὸν ἄνθρωπο· καὶ ν’ ἀγαπᾶς τὸν ἄνθρωπο
πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι νὰ σέβεσαι τὴν προσωπικότητά του.

Ὄχι νὰ περιμένης νὰ σοῦ χτυπήση ἡ φτώχεια τὴν πόρτα καὶ μὲ δυσφορία
νὰ στείλης μὲ τὸν ὑπηρέτη τὴ δῆθεν ἐλεημοσύνη σου, γιὰ ν’ ἀπαλλαγῆς
ἀπὸ τὸν ὀχληρὸ ἐπισκέπτη, μὰ νὰ πᾶς νὰ χτυπήσης ἐσὺ τὴν πόρτα τῆς φτώχειας
καὶ νἆναι καὶ νύχτα, γιὰ νὰ μὴ σὲ δοῦνε ξένα μάτια.

Καὶ νὰ ξέρης πὼς ἡ “ἔνδεια” δὲν χρειάζεται μόνο ψωμὶ καὶ ροῦχο,
μὰ διψᾶ καὶ γιὰ καλωσύνη καὶ καλὸ λόγο καὶ χαρούμενο πρόσωπο.

Αὐτὸ θὰ πῆ “ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι”· κι ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου
ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους, ἀπὸ τὸν πλούσιο ὡς τὸν φτωχόν.
Ὅλοι, ὅταν θέλωμε, κάτι ἔχομε νὰ δώσουμε”


+Κ.Δ.Ἡ Φιλανθρωπία καὶ ἡ Εὐαγγελικὴ Ἐλεημοσύνη
εἶναι ἡ Πύλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν,
τὴν Ὁποία πρέπει ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ διαβοῦμε.
Ὅσοι τὴν ἀγνοοῦν ἢ Τὴν ἔχουν λησμονήσει
ἢ Τὴν προσπερνοῦν ἀδιάφορα,
δὲν θὰ εἰσέλθουν
στὴν Χαρὰ τῶν Γάμων τοῦ Ἀρνίου.


+++

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

Ο Προφήτης Σοφονίας

Μνήμη: 3 Δεκεμβρίου
--

Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2011

Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 1 ( Άγιος Φιάρετος ο Ελεήμων

+++

1


Μνήμη: 1ῃ Δεκεμβρίου


...Τοὺς ἀγρούς του ἥρπασαν δυναστικῶς οἱ γεωργοὶ καὶ οἱ γείτονες,
διότι εἶδον ὅτι ἐπτώχευσε καὶ δὲν δύναται νὰ τοὺς καλλιεργῇ,
ἄλλοι βιαίως καὶ ἄλλοι παρακλητικῶς ἐπῆραν τοὺς τόπους του
καὶ δὲν τοῦ ἄφησαν ἄλλο, εἰμὴ μόνον τὴν οἰκίαν, εἰς τὴν ὁποίαν κατῴκει.
Ἀπὸ αὐτὰ ὅλα, τὰ ὁποῖα ἔπαθε, δὲν ἐλυπήθη, οὔτε ἐξέφυγεν ἀπὸ τὰ χείλη του
λόγος ἀπρεπής, ἀλλ᾿ ὅπως ὅταν πλουτήσῃ αἴφνης ἕνας ἄνθρωπος, χαίρει ὅλως,
οὕτω καὶ ἐκεῖνος ηὐχαριστεῖτο εἰς τὴν πτωχείαν, ἐνθυμούμενος
τὸν λόγον τοῦ Χριστοῦ, ὅτι «δυσκόλως πλούσιος εἰσελεύσεται
εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ.) ιγ´
23.

...«Μὴ λυπεῖσαι, ἀδελφή μου, ὅτι ὁ Θεὸς εἶναι πλούσιος,
καὶ δύναται νὰ μᾶς δώσῃ ἑκατὸν εἰς τὸ ἕνα ὅπου ἐδώσαμεν.
Ἐκεῖνος τρέφει τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ἡμᾶς θέλει ἀφήσει
νὰ πεινάσωμεν; μὴ μεριμνᾶς περὶ τῆς αὔριον, ἀλλ᾿ ἔλπισον εἰς Αὐτόν,
νὰ σοῦ δώσῃ ὅσα χρειάζεσαι καὶ ζωὴν τὴν αἰώνιον»...

(Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ἁγίου)


+++

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2011

Σημειώσεις Εικονολογικές 5+++


ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

5
...Μιὰ Εἰκόνα εἶναι ἀποτέλεσμα ὁλόκληρης τελετῆς,...
...Νηστεία, προσευχή, αὐτοσυγκέντρωση...
...Συντελεῖται μιὰ πνευματικὴ ἐπανάσταση
κατὰ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ γιὰ τὸν κόσμο...Τὸ ἔργο τοῦ Εἰκονογράφου προσπαθεῖ "ζωγραφικὰ"
νὰ γεφυρώση τὴν ἐδῶ ζωὴ μὲ τὴν ἐπέκεινα...


(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ",
Κ. Σαρδελῆ)+++

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2011

Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης


+++


Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Ο ΠΕΡΣΗΣ
Ο ΠΟΛΥΑΘΛΟΣ

Μνήμη: 27ῃ Νοεμβρίου


+++

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2011

Άγιος Αλύπιος ο κιονίτης

--
Μνήμη: 26 Νοεμβρίου
 
...φοῦ ἔκαμεν εἰς τὴν καλύβην ὀλίγον καιρόν, ἠθέλησε νὰ γίνῃ μετέωρος
καὶ βλέπων εἰς τάφον στῦλον, εἰς τὸ ἄνω μέρος τοῦ ὁποίου εἶχον θεμελιωμένον 
ἀπὸ παλαιὸν καιρὸν ταυρολέοντα, ἔβαλεν εἰς τὸν νοῦν του νὰ τὸν κρημνίσῃ ἐκεῖθεν
καὶ νὰ οἰκήσῃ αὐτὸς εἰς τὸν κίονα. Ὅθεν ἐπῆγεν εἰς τὴν χώραν καὶ ἐπῆρε μίαν Εἰκόνα
τοῦ Δεσπότου Χριστοῦ, ἕνα Σταυρὸν καὶ ἕνα μοχλὸν σιδηροῦν, μὲ τὸν ὁποῖον ἐξερρίζωσε
μετὰ βίας ἀπὸ τὸν στῦλον τὸ ξόανον, διότι ἦτο ἀνδρεῖος καὶ εἶχε μεγάλην σωματικὴν δύναμιν· ἀφοῦ δὲ ἐκρήμνισεν αὐτό, ἔβαλε τὸν Σταυρὸν ὡς τρόπαιον τοῦ Χριστοῦ
καὶ τὴν Εἰκόνα Αὐτοῦ...
 

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2011

Αγιοι Αικατερίνα και Μερκούριος

--
Η ΑΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ
Μνήμη: 25ῃ Νοεμβρίου
--

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

Σημειώσεις Εικονολογικές 4

+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

4
...Οἱ βυζαντινοὶ ζωγράφοι διαφέρουν ἀπ' ὅλους τοὺς ζωγράφους τοῦ κόσμου...
ἡ διαφοροποίηση αὐτὴ ὀφείλεται στὸ γεγονὸς ὅτι ὁ σκοπὸς τοῦ ἔργου τους
εἶναι λειτουργικὸς καὶ ὄχι διακοσμητικὸς ἢ αἰσθητικός.

Ἡ καλλιτεχνικὴ ἐπιβίωση, ποὺ ἀπασχολεῖ τοὺς "κοσμικοὺς" ζωγράφους
γι' αὐτοὺς συχνὰ εἶναι κάτι τὸ ἀδιανόητο...
Τὸ ἔργο τους ἀνήκει στὸν Θεό. Εἶναι δικό Του.
Κι αὐτοὶ βαθύτατα εὐγνώμονες ποὺ ἔγιναν σκεῦος ἐκλογῆς
γιὰ τὴν δημιουργία Του...(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΘΕΟΦΑΝΗΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ",
Κ. Σαρδελῆ)+++

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2011

Σάββατο 3 Δεκεμβρίου 2011

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Δεκαπολίτης

--
Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΔΕΚΑΠΟΛΙΤΗΣ


Μνήμη: 20ῃ Νοεμβρίου

"...χων πόθον ὁ Ὅσιος νὰ φυλάξῃ σωφροσύνην καὶ παρθενίαν,
ἔφυγεν ὁ ἀξιάγαστος ἀπὸ τὴν πόλιν κρυφίως
καὶ ἐπῆγεν εἰς Μοναστήριον,
εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο Ἡγούμενος εἷς ἐνάρετος Ἐπίσκοπος,
ὅστις ἔκαμε τότε νεωστὶ παραίτησιν διὰ τοὺς εἰκονομάχους,
οἵτινες ἐπείραζαν τὸν καιρὸν ἐκεῖνον οἱ φρενοβλαβεῖς τοὺς εὐσεβεῖς·
ὅθεν διὰ νὰ μὴ τοῦ δίδουν ἐνόχλησιν ἀφῆκε τὸν θρόνον του
καὶ εὑρίσκετο εἰς τὰ ὄρη καὶ σπήλαια.
Εἰς τοῦτον τὸν ἐνάρετον ποιμένα ἐξομολογηθεὶς ὁ Γρηγόριος
ἐστερεώθη εἰς τὴν καλὴν γνώμην, τὴν ὁποίαν εἶχε, νὰ γίνῃ Μοναχός.
Ὅθεν τὸν ἔστειλεν ἐκεῖνος εἴς τινας Μοναχοὺς ἐναρέτους,
οἱ ὁποῖοι ἦσαν εἰς τόπον ἡσυχαστικώτερον καὶ ἀπόκρυφον.
Εἰς ὁλίγον καιρὸν ἀπέθανεν ὁ Σέργιος ὁ πατήρ του, ἡ δὲ μήτηρ
ἐξετάσασα ἐπιμελῶς εὗρε τὸ τέκνο της μὲ κόπον πολύν·
ἀλλὰ δὲν ἠμπόδισεν αὐτὸν ἀπὸ τὴν σωτήριον ὁδὸν,
ἀλλὰ μάλιστα τὸν ἐπῄνεσε·
μόνον μίαν χάριν τοῦ ἐζήτησε· νὰ ὑπάγῃ εἰς ἄλλο Μοναστήριον,
εἰς τὸ ὁποῖον ἦτο ὁ ἕτερος ἀδελφός του καὶ νὰ συναγωνίζονται ὁμοῦ,
διὰ νὰ ἔχῃ ὁ εἷς τὸν ἕτερον παραμυθίαν καὶ βοήθειαν.
Διὰ νὰ κάμῃ λοιπὸν τὸ θέλημα τῆς μητρός του ὁ Γρηγόριος ἐπῆγεν
εἰς ἐκεῖνο τὸ Μοναστήριον, τοῦ ὁποίου ὁ Καθηγούμενος ἦτο αἱρετικὸς
ὁ ἄθλιος καὶ ὁπόταν τὸ ἠννόησεν ὁ Ἅγιος, δὲν τὸ ὑπέμεινεν,
ὡς ζηλωτὴς τῆς εὐσεβείας θερμότατος, ἀλλὰ τὸν ἤλεγξε παρρησίᾳ
ἔμπροσθεν ὅλης τῆς Ἀδελφότητος, ἐκεῖνος δὲ θυμωθεὶς
ἔδειρε δυνατὰ τὸν Ἅγιον, ὁ ὁποῖος ἔφυγε καθὼς ἦτο μὲ τὰς πληγὰς
καὶ ἐπῆγεν αἱματωμένος εἰς ἕτερον Μοναστήριον,...
...Πρὸ πάντων δὲ καὶ ἐν πᾶσι καὶ κατὰ πάντα ἐφύλαττεν ἀκριβῶς
τὴν Ὀρθοδοξίαν διὰ λόγων καὶ πράξεων ἔχων εἰς αὐτὴν
ζῆλον ἄπειρον καὶ διάπυρον
· καὶ διώκων τοὺς αἱρετικοὺς
ὅσον ἠδύνατο, ἐδίδασκεν ἅπαντας μὲ τοὺς λόγους του
καὶ μὲ γράμματα νὰ προσκυνῶσι τὰς ἁγίας Εἰκόνας
καὶ νὰ τὰς σέβονται κατὰ τὴν τῆς Ἐκκλησίας παράδοσιν,
ὄχι λατρευτικῶς, καθὼς φλυαροῦσιν οἱ ἄφρονες, ἀλλὰ σχετικῶς,
εἰς τὰ πρωτότυπα τὴν προσκύνησιν ἀπονέμοντες
·
ὅθεν καὶ πολλοὺς Χριστιανοὺς καὶ πόλεις ὁλοκλήρους
ἐλύτρωσεν ἀπὸ τὴν πλάνην αὐτὴν καὶ καθωδήγησε
εἰς τὴν Ὀρθόδοξον Πίστιν καὶ τοὺς κατέπεισε νὰ χύσουν
διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν τὸ αἷμα των, ἂν παραστῇ ἀνάγκη,
καθὼς καὶ αὐτὸς ὡμολόγει εἰς ὅλους, ὅτι ἦτο ἕτοιμος
διὰ τὰς ἁγίας Εἰκόνας νὰ λάβῃ θάνατον καὶ μὲ τὴν ὁμολογίαν ταύτην
ἔγινε Μάρτυς εἰς τὴν προαίρεσιν καὶ χωρὶς πληγὰς καὶ μώλωπας
ἔλαβε τὸν ἀμάραντον στέφανον..."Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸν Βίο τοῦ Ὁσίου

++

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 2011

Στατιστικά Ιστολόγιου (ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2011)

+++

ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ
Νοέμβριος 2011
Προβολές σελίδας 13.055


Ευχαριστούμε τους αγαπητούς επισκέπτες

για την συμβολή τους στην ανοδική πορεία
των στατιστικών του ιστολογίου μας


+++

Σημειώσεις Εικονολογικές 3+++

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
(Σύγχρονου δήθεν Αγιογράφου)

3

...Ὥσπερ ἡ τιμὴ τῆς Εἰκόνος πρὸς τὸ πρωτότυπον διαβαίνει,
οὕτω καὶ τὸ ἐναντίον...

...Πρόσχες καλῶς μὴ φειδόμενος κόπου,
ἀλλὰ μεθ' ὅσης πλείστης ἐπιμελείας καὶ προθυμίας
νὰ ἐκπαιδευθῇς καὶ νὰ μάθῃς αὐτὴν τὴν Τέχνην ἐντελέστατα
διότι αὐτὸ τὸ ἔργον εἶναι θεῖον, καὶ γὰρ Θεοπαράδοτον,
καὶ τοῦτο πασίδηλον καὶ ἀπὸ ἄλλα πολλά,
ἐξαιρέτως δὲ ἀπὸ τὴν ἀχειροποίητον καὶ σεβασμίαν Εἰκόνα,
ὅπου Αὐτὸς ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστὸς
ἐκμάξας τὸ πανάγιόν Του Πρόσωπον ἀπέστειλε
πρὸς τὸν ἐν Ἐδέσσῃ τοπάρχην Αὔγαρον·
τὸ ἐν τ
ῷ Ἁγίῳ Μανδηλίῳ θεῖον Αὐτοῦ ἐκτύπωμα.

Ὅτι δὲ καὶ τ
ῇ Ὑπεράγνῳ Μητρὶ Αὐτοῦ τὸ τοιοῦτον εὐαπόδεκτον
καὶ ἀρεστὸν ἐφάνη, γνωστὸν τοῖς πᾶσι
...
(Ἀπὸ τὸ βιβλίο "ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ",
Ἱερ/χου Διονυσίου, τοῦ ἐκ Φουρνᾶ)+++