+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Σάββατο 17 Δεκεμβρίου 2011

Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 2 (Η Πύλη της Βασιλείας)+++


2

Φιλανθρωπία καὶ Εὐαγγελικὴ Ἐλεημοσύνη

Ἡ Πύλη τῆς Βασιλείας

“ Ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι (μὲ χαρὰ καὶ προσήνεια)” (Ρωμ. ιβ΄ 8)

“Βρίσκεις τὴν Ἀγάπη εὐκολώτερα, ὅταν τὴν ἀναζητῆς γιὰ νὰ τὴν δώσης
στὸν Ἀδελφό σου, τὴν Εἰκόνα τοῦ Θεοῦ”


“ Ὅποιος μοιράζει ἀπὸ τὰ δικά του, ὅποιος δηλαδὴ κάμνει φιλανθρωπία,
αὐτὸς πρῶτα-πρῶτα νὰ γνωρίζη πὼς φιλανθρωπία καὶ ἐλεημοσύνη
δὲν εἶναι τὸ ξεροκόμματο, ποὺ ρίχνει στὸ σακκούλι τοῦ φτωχοῦ,
ποὺ χτυπάει τὴν πόρτα, μήτε ἡ δεκάρα, ποὺ πετάει στὸν τενεκὲ τοῦ τυφλοῦ,
ποὺ κάθεται στὴ γωνιὰ τοῦ δρόμου.

Φιλανθρωπία εἶναι ν’ ἀγαπᾶς τὸν ἄνθρωπο· καὶ ν’ ἀγαπᾶς τὸν ἄνθρωπο
πρῶτα ἀπ’ ὅλα εἶναι νὰ σέβεσαι τὴν προσωπικότητά του.

Ὄχι νὰ περιμένης νὰ σοῦ χτυπήση ἡ φτώχεια τὴν πόρτα καὶ μὲ δυσφορία
νὰ στείλης μὲ τὸν ὑπηρέτη τὴ δῆθεν ἐλεημοσύνη σου, γιὰ ν’ ἀπαλλαγῆς
ἀπὸ τὸν ὀχληρὸ ἐπισκέπτη, μὰ νὰ πᾶς νὰ χτυπήσης ἐσὺ τὴν πόρτα τῆς φτώχειας
καὶ νἆναι καὶ νύχτα, γιὰ νὰ μὴ σὲ δοῦνε ξένα μάτια.

Καὶ νὰ ξέρης πὼς ἡ “ἔνδεια” δὲν χρειάζεται μόνο ψωμὶ καὶ ροῦχο,
μὰ διψᾶ καὶ γιὰ καλωσύνη καὶ καλὸ λόγο καὶ χαρούμενο πρόσωπο.

Αὐτὸ θὰ πῆ “ὁ ἐλεῶν, ἐν ἱλαρότητι”· κι ὁ λόγος τοῦ Ἀποστόλου
ἀπευθύνεται πρὸς ὅλους, ἀπὸ τὸν πλούσιο ὡς τὸν φτωχόν.
Ὅλοι, ὅταν θέλωμε, κάτι ἔχομε νὰ δώσουμε”


+Κ.Δ.Ἡ Φιλανθρωπία καὶ ἡ Εὐαγγελικὴ Ἐλεημοσύνη
εἶναι ἡ Πύλη τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν,
τὴν Ὁποία πρέπει ὅλοι οἱ Χριστιανοὶ νὰ διαβοῦμε.
Ὅσοι τὴν ἀγνοοῦν ἢ Τὴν ἔχουν λησμονήσει
ἢ Τὴν προσπερνοῦν ἀδιάφορα,
δὲν θὰ εἰσέλθουν
στὴν Χαρὰ τῶν Γάμων τοῦ Ἀρνίου.


+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου