+ + +

+ + +

* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011

Εικόνα: Ο Καλός Κυρηναίος 5 (Άγιος Αμβρόσιος Μεδιολάνων

+++5


Μνήμη: 7η Δεκεμβρίου

...Ὅλον τὸν πλοῦτον, τὸν ὁποῖον ἐκληρονόμησεν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του
καὶ ἀπὸ τὴν Μητρόπολιν, διένειμεν εἰς πτωχοὺς καὶ ἀπόρους διὰ τὸν Κύριον,...
...Δι' ἑαυτὸν δὲ οὐδὲν ἐκράτησεν, ἀλλ' ἔλεγεν, ὅτι, καθὼς ὁ Ποιητὴς καἰ Δεσπότης μου,
πλούσιος ὤν, ἑκουσίως ἐπτώχευσε καὶ γυμνὸς προσηλώθη εἰς τὸν Σταυρόν,
οὔτω πρέπει καὶ πάντες οἱ δοῦλοι Του νὰ Τὸν μιμηθοῦν, ἀκολουθοῦντες Αὐτόν...


(Ἀπὸ τὸ Συναξάρι τοῦ Ἁγίου)

+++

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου