+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Παρασκευή 31 Μαΐου 2013

Η Κοίμηση ενός μεγάλου σύγχρονου εικονόφιλου Πατέρα

+++


Χριστός Ανέστη!  Αληθώς Ανέστη!

 Το σεπτό σκήνωμα του Ιεράρχου
στο κατάμεστο από Ιερές Εικόνες κελλάκι του


Ένας μεγάλος σύγχρονος εικονόφιλος Πατέρας,
ο Μητροπολίτης Ωρωπού και Φυλής κ. Κυπριανός,
εκοιμήθη εν Κυρίω ειρηνικά εχθές (Πέμπτη) το πρωί.

Αυτή η είδηση όπως ήδη έγραψαν «αποτελεί πηγή απέραντης θλίψης, αλλά επίσης μιας ισότιμα μεγάλης χαράς, αφού ένα φωτεινό αστέρι έχει προστεθεί στον αστερισμό των ιερών υπηρετών της θριαμβεύουσας Εκκλησίας».

Ας προσευχηθούμε για την ψυχή ενός αληθινά εικονόφιλου,
δίκαιου
και σπάνιου ανθρώπου του Θεού.

Είθε η μνήμη του να είναι αιώνια και να πρεσβεύη για εμάς

+++

Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

Εικονολογικό αφιέρωμα στις Εορτές του Πεντηκοσταρίου (Τετάρτη του Παραλύτου, Εορτή της Μεσοπεντηκοστής)

+++
ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΟΥ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟΥ
Ζ΄
(Τετάρτη τοῦ Παραλύτου. Ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς)

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος πλ. δ΄.
Μεσούσης τῆς ἑορτῆς, διψῶσάν μου τὴν ψυχήν,
εὐσεβείας πότισον νάματα·
ὅτι πᾶσι Σωτὴρ ἐβόησας· ὁ διψῶν ἐρχέσθω πρός με καὶ πινέτω.
Ἡ πηγὴ τῆς ζωῆς, Χριστὲ ὁ Θεὸς δόξα σοι.
Ἐδῶ ὑπόμνημα στὴν Ἑορτὴ τῆς Μεσοπεντηκοστῆς
+++

Δευτέρα 27 Μαΐου 2013

Ο Άγιος Θεράπων


+++

Μνήμη: 14ῃ Μαΐου

+++

Κυριακή 26 Μαΐου 2013

ΑΝΟΙΚΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε´ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´ (2012-2013)

+++ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Ε
ΠΕΡΙΟΔΟΥ Ε´ (2012-2013)

Σάββατο 12/25 Μαΐου 2013


 Μνήμη τοῦ Ἁγίου Γερμανοῦ,
Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως
τοῦ Ὁμολογητοῦ
 Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς
Ἀχαρνῶν Ἀττικῆς

Ἀπὸ τὸ ἐσωτερικὸ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἀπὸ τὴν ζωγραφικὴ τῶν φορεμάτων


 
 Ἡ παρουσία τῆς νεολαίας καὶ πάλι ἔντονη καὶ ἐλπιδοφόρα
ργάνωση: Ἁγιογραφεῖο Ἱεράς Μονς
Ἁγίων Κυπριανο καὶ Ἰουστίνης Φυλῆς Ἀττικῆς


«Τέλος καὶ τῷ Θεῷ δόξα!...»

Τπέμπτο καὶ τελευταῖο ἐφετινό τακτικὸ Μάθημα Ἁγιογραφίας πραγματοποιήθηκε ἐχθές, μὲ μεγάλη συμμετοχὴ καὶ θεωρήθηκε ὡς μία ἐπιτυχημένη κατακλείδα τῆς Περιόδου Ε΄. 


Τὸ πρόγραμα τοῦ Μαθήματος ἐξελίχθηκε ὡς ἑξῆς:

α. Καλωσόρισμα καὶ σύντομη ἀναφορά στοὺς Εἰκονόφιλους Ἁγίους τοῦ Μαΐου.

β. Ζωγραφικὴ φορεμάτων Θεοτόκου. 

γ.
Διάλειμμα μὲ λιτὸ γεῦμα.

β. Ζωγραφικὴ Προσώπου Θεοτόκου.   


ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΜΑ
+++

Παρασκευή 24 Μαΐου 2013

Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Τετάρτη 22 Μαΐου 2013

«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ» (Μέρος ΚΓ΄) Το Παραδεισένιο Περιστεράκι της Αγιογραφίας (Μέρος ΜΣΤ΄)

+++


«ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ»
(Μέρος ΚΓ´)

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


 
Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο
«Τὸ Παραδεισένιο Περιστεράκι
τῆς Ἁγιογραφίας»
+++

Τρίτη 21 Μαΐου 2013

Η ΚΥΡΑ "ΒΑΣΙΛΙΚΟΥΛΑ"

+++
Ἀπό το βιβλίο "Ἐκφράσεις τοῦ Πνευματικοῦ Κόσμου"
Ἐκδόσεις Ἱερᾶς Μονῆς Παναγίας Βαρνάκοβας
Δωρίδα 2009+++

Σάββατο 18 Μαΐου 2013

Η ΓΥΜΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ (ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ)

+++


ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝἈπολυτίκιον. Ἦχος β'.
Ὅτε κατῆλθες πρὸς τὸν θάνατον, ἡ Ζωὴ ἡ ἀθάνατος,
τότε τὸν ᾍδην ἐνέκρωσας τῇ ἀστραπῇ τῆς Θεότητος,
ὅτε δὲ καὶ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν καταχθονίων ἀνέστησας,
πᾶσαι αἱ Δυνάμεις τῶν ἐπουρανίων ἐκραύγαζον·
Ζωοδότα Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν δόξα σοι.

Δόξα.

Ὁ εὐσχήμων Ἰωσήφ, ἀπὸ τοῦ ξύλου καθελών,
τὸ ἄχραντόν σου Σῶμα, σινδόνι καθαρᾷ εἱλήσας καὶ ἀρώμασιν,
ἐν μνήματι καινῷ κηδεύσας ἀπέθετο· ἀλλὰ τριήμερος
ἀνέστης Κύριε, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.

Καὶ νῦν.

Ταῖς μυροφόροις Γυναιξί, παρὰ τὸ μνῆμα ἐπιστάς,
ὁ Ἄγγελος ἐβόα· Τὰ μύρα τοῖς θνητοῖς ὑπάρχει ἁρμόδια,
Χριστὸς δὲ διαφθορᾶς ἐδείχθη ἀλλότριος· ἀλλὰ κραυγάσατε·
Ἀνέστη ὁ Κύριος, παρέχων τῷ κόσμῳ τὸ μέγα ἔλεος.


* * *Πηγή: Περιοδικό «Χειραψία» Τεῦχος 1

* * *


Σχετικὲς παλαιότερες ἀναρτήσεις μας:

+++

Παρασκευή 17 Μαΐου 2013

Ὅσιος Νικηφόρος Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μηδικίου

+++


Ὅσιος Νικηφόρος
Ἡγούμενος τῆς Μονῆς Μηδικίου


Τοὺς καιροὺς ἐκείνους ποὺ ἡ γῆ βαφόταν κόκκινη ἀπὸ τὸ αἷμα
Ὁμολογητῶν καὶ Μαρτύρων Μοναχῶν, οἱ ὁποῖοι προσέφεραν
τὴν ζωή τους στὴν ὑπεράσπιση τῶν Ἱερῶν Εἰκόνων καὶ τῆς
Ἐκκλησιαστικῆς Παραδόσεως, ὁ Ὅσιος Νικηφόρος προτίμησε
νὰ θυσιάσει τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴν ἡσυχία καὶ τὴν σιωπή,
ὥστε νὰ ἀφιερωθεῖ στὴν διαπαιδαγώγηση ὅσων παρουσιάζονταν
σὲ αὐτὸν μὲ σκοπὸ νὰ ἀκολουθήσουν τὸν εὐαγγελικὸ βίο...


...Ἡ Ἀδελφότητα αὐξήθηκε γρήγορα καὶ ὁ Ὅσιος Νικηφόρος
ἐν μέσῳ τοῦ νέου αὐτοῦ Παραδείσου, ὡς ζῶσα εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ,
δίδασκε τοὺς μαθητές του νὰ ὁμολογοῦν τὴν ἀληθινὴ Πίστη
ἐφαρμόζοντάς της στὴν βιοτή τους, μὲ τὸν ἀγώνα τους κατὰ τῶν παθῶν
καὶ τὴν ἀδιάλειπτο προσευχή.

 
Ζοῦσαν ὅλοι μὲ ἀγάπη ἀδελφικὴ καὶ σημείωναν συνεχῆ πρόοδο
στὴν ὁδὸ τῶν ἀρετῶν μὲ ὑγιῆ ἄμιλλα καἀποφεύγοντας
κάθε ἀφορμὴ γιὰ φιλονικία καὶ φθόνο.
Φυλάγονταν ἀπὸ τὴν ὑποχώρηση στὰ σαρκικὰ πάθη καὶ τὰ ἐγκόσμια πράγματα
μὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση ἐπὶ τῶν αἰσθήσεων, «τοῖς ἔμπροσθεν ἐπεκτεινόμενοι»,
πρὸς τὴν νέα ζωὴ ποὺ προσέφερε ὁ Χριστὸς μὲ τὸν Σταυρὸ
καὶ
τὴν Ἀνάστασή Του στὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ.

 
Στὶς συχνὲς νουθεσίες του ὁ Ἅγιος ἔλεγε στοὺς Μαθητές του:

«Ἂν ἀνάψετε τὸν λύχνο τῆς συνειδήσεώς σας, ρυθμίζοντάς τον μὲ σοφὴ διάκριση,
νὰ εἶστε σίγουροι ὅτι θὰ βρεῖτε, χάρη σ' αὐτόν,
τὴν δραχμὴ ποὺ χάθηκε καὶ θάφτηκε μέσα στὴν σκόνη τῆς ἀμελείας.
Θὰ προσκαλέσετε τότε ὅλες τὶς δυνάμεις τῆς ψυχῆς Σας νὰ γιορτάσουν μὲ χαρὰ
τὴν ἀποκατάσταση ἐντός σας
τοῦ κατ' εἰκόνα καὶ καθ' ὁμοίωσιν Θεοῦ».  

«Ἐπιμέλησαι τῆς συνειδήσεως»


Ὁ Ὅσιος Νικηφόρος προσκλήθηκε ἀπὸ τὸν Ἅγιο Ταράσιο,
Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καὶ ἔλαβε μέρος στὴν Ἁγία 7η Οἰκουμενικὴ Σύνοδο,
ποὺ ἔγινε στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας.
Μετὰ τὴν ἀποκατάσταση τῆς Ὀρθοδοξίας
ἐπέστρεψε στὴν Μονή του, ὅπου διῆγε βίο εἰρηνικό, ἐργαζόμενος
ἐπὶ πολλὰ χρόνια γιὰ τὴν πνευματικὴ καθοδήγηση τῶν Μοναχῶν του...  

  +++