ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2013

Μικρό Αφιέρωμα Στον Απόστολο Λουκά

+++


ΜΙΚΡΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ
ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ, ΕΝΔΟΞΟ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗ,
ΠΡΩΤΟ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟ, ΛΟΥΚΑ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ
Μνήμη: 18ῃ Ὀκτωβρίου

 Ἐξαποστειλάριον.
Τοῖς Μαθηταῖς.

Λουκᾶ Χριστοῦ Ἀπόστολε, μύστα τῶν ἀπορρήτων,
καί τῶν ἐθνῶν Διδάσκαλε, μετὰ Παύλου τοῦ θείου,
καὶ τῆς ἁγνῆς Θεοτόκου, Ἧς τὴν θείαν Εἰκόνα,

ἐκ πόθου ἀνιστόρησας, ἐκδυσώπει θεόπτα,
ὑπὲρ ἡμῶν, τῶν μακαριζόντων σε καὶ τιμώντων,
τὴν ἱεράν σου κοίμησιν, Πάνσοφε μυστολέκτα.

* * *

Περί του Τάφου του Ευαγγελιστού Λουκά

Σύμφωνα με τον Συναξαριστή της Ορθοδόξου Εκκλησίας,
ο Αγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής, που ήταν ελληνικής καταγωγής
από την Αντιόχεια της Συρίας και ιατρός επιστήμων της εποχής εκείνης,
ετελείωσε την ζωήν του μαρτυρικώς στην Θηβα της Βοιωτίας
(τον κρέμασαν σε μια ελιά σύμφωνα με την πηγή της Πατρολογίας
MIGNE Ε.Π. 145,210, Νικηφόρος Καλλιστος Ξανθόπουλος,
Εκκλησ. Ιστορία 14ος αι.), όπου είχε έλθει να κηρύξη το Ευαγγέλιο,
μετά το Μαρτύριο του Αποστ. Παύλου στην Ρωμη επί Νερωνος.Ο τόπος του μαρτυρίου
του Αγ. Λουκά κατά την παράδοσι,

είναι το σημερινό παλαιό νεκροταφείο των Θηβών (ανατολικά της πόλεως),
η εκκλησία του οποίου ονομάζεται Αγ. Λουκάς.Μεσα σ' αὐτόν τον Ναο βλέπουμε σήμερα, στο δεξιό μέρος του ιερού (διακονικό),
την αρχαία ρωμαϊκή λάρνακα (σαρκοφάγο), όπου είχε εναποτεθή το άγιο λείψανο.
Ο τάφος αυτός ανήκει στο Β π.Χ. αι., όταν πολλοί Ρωμαίοι είχαν εγκατασταθή
στην Ελλάδα, λόγω της ρωμαϊκής κατακτήσεως και ανήκε στη ρωμαϊκή οικογένεια
Νηδύμου – Ζωσίμου, όπου είχε ταφή και ο μικρός γιός του Ζωσίμου,
Νηδυμος, σύμφωνα με το ανέκδοτο αρχείο του Επ. Παπαβασιλείου, γραμματέως
της Βουλής, κατατεθειμένο στην βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.
Οι χριστιανοί της Θηβας ετοποθέτησαν το άγιο λείψανο του Αγίου Λουκά
σ αὐτήν την λάρνακα “λόγω τιμής”.Επί Αυτοκράτορος Κωνσταντίου (337-361),
υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το άγιο λείψανο μετεφέρθη
στην Κωνσταντινούπολι (3 Μαρτίου 357) με την βοήθεια του Αγίου Αρτεμίου
Δούκα της Αιγύπτου και τοποθετήθηκε κάτω από το ιερό του Ναού
των Αγ. Αποστόλων, μαζί με τα άγια λείψανα των Αγίων Ανδρέου και Τιμοθέου.
Κατά την μαρτυρία του εκκλησιαστικού συγγραφέως Νικηφόρου – Καλλίστου
Ξανθοπούλου, την ημέρα του μαρτυρίου του έπεσε από τον ουρανό
ένα θαυματουργό υγρό επάνω στον τάφο του, που θεράπευε τα μάτια.
Η θεραπευτική αυτή δύναμις εξέρχεται μέχρι σήμερα από την μαρμάρινη λάρνακα.
Το γεγονός, ότι η λάρνακα εξακολουθεί να θαυματουργή ύστερα
από τόσους αιώνες, είναι αποδεικτικό στοιχείο, ότι πρόκειται
για τον αυθεντικό τάφο του Ευαγγελιστού Λουκά...Απόσπασμα από σχετικό άρθρο της Ειρήνης Οικονομίδου(θεολόγου – πολιτ. επιστήμονος – διπλ. ξεναγού)
+++

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ

+++Ο ΑΓΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Ο ΤΕΤΡΑΗΜΕΡΟΣ

ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΥΤΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

Μνήμη: 17η Ὀκτωβρίου


Ἀπὸ τὶς Εἰκόνες τῆς Ἔκθεσης Ἁγιογραφίας


+++

Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΩΣΗΕ

+++Μνήμη: 17η Ὀκτωβρίου


+++

Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2013

ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ΄ (ΦΩΤΟ-ΡΕΠΟΡΤΑΖ)

+++ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Γ΄

(Περίοδος 2013-2014)


Παιδικὸ τμῆμα


Τὸ πρῶτο «ὅπλο» τοῦ Ἁγιογράφου: Ἡ Προσευχή.


Ζωντανὸ τὸ ἐνδιαφέρον...


...καὶ ἡ συμμετοχὴ τῶν μικρών Μαθητῶν.

 
Εἰσαγωγὴ στὴν ἁγία Παράδοσή μας...

...μέσα ἀπὸ ὠφέλιμα εἰκονολογικὰ κείμενα.


Ἀντιγραφή μὲ τὴν ἐπίβλεψη τῆς Δασκάλας καὶ Ἐπανάληψη:


    ἀπαραίτητα «ἐργαλεῖα» τῶν Μαθητῶν...


...γιὰ τὴν σωστὴ ἐκμάθηση κάθε Τέχνης.
Τὸ κερασματάκι...

...καὶ ἡ «Εὐλογία» στὸ τέλος τοῦ Μαθήματος:
Ἀντίγραφο τῆς Εἰκόνας τοῦ Χριστοῦ.


* * *

Τμῆμα ἐνηλίκων ἀρχαρίων


Εἰσαγωγὴ στοὺς Εἰκονογραφικοὺς τύπους
τῆς Εἰκόνας τοῦ ΧριστοῦΓνωριμία μὲ τὸν Προστάτη τῶν Ἁγιογράφων
Εὐαγγελιστὴ Λουκᾶ.Σύντομη ἐπανάληψη τοῦ προηγουμένου Μαθήματος...


...καὶ παράδοση τοῦ νέου...


...μὲ ταυτόχρονη ἀντιγραφὴ ἀπὸ τοὺς Μαθητές.
* * *


Τμῆμα προχωρημένων 


«...Σημειωθήτω ἐφ' ἡμᾶς τὸ Φῶς τοῦ Προσώπου Σου...»


 Συνέχεια τῆς μελέτης γιὰ τὴν Ἁγιοκατάταξη τοῦ Ναοῦ.Πέρασμα στὸ πρακτικὸ μέρος:


 Προετοιμασίες γιὰ τὴν ζωγραφικὴ τμήματος
ἀπὸ τὴν διακόσμηση: 


 Προσεκτικὸ μέτρημα, χάραγμα...

 ...καὶ κόψιμο τοῦ κατάλληλα προετοιμασμένου καμβᾶ.

Παρασκευὴ χρωμάτων μὲ τὸν τρόπο ποὺ εἶχε ὑποδειχθεῖ...

 


Ἔναρξη μὲ χαρὰ τῆς πρακτικῆς...

...ἐνῶ κάπου προτιμήθηκε καὶ ἡ ἀγαθὴ μερίδα.


Τὸ ἀνδρικὸ συνεργεῖο καὶ τὸ γυναικεῖο...

   ...σὲ μία ἀξιέπαινη καὶ εὐγενῆ ἅμιλα...

  
...ἡ ὁποία ἀπέδωσε, μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ
καὶ πρὸς δόξαν Του,...


...τὴν ἀπαρχὴ τῶν πρώτων καρπῶν
τῆς Ἐκκλησιοποιημένης Εἰκονογραφίας.

 

* * *

Τὸ ἑπόμενο Μάθημα

  Τῶν παιδιῶν καὶ ἐνηλίκων ἀρχαρίων
τὸ Σάββατο 9 Νοεμβρίου (πολ. ἡμ.).
Παιδιῶν: 10.00΄ - 11.30΄.
 Ἐνηλίκων ἀρχαρίων: 11.30΄΄ - 13.00΄.

Τῶν προχωρημένων
τὸ Σάββατο 2 Νοεμβρίου (πολ. ἡμ.), 17.30΄.+++

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Μάθημα Φωτός Α΄

+++Μάθημα Φωτός Α΄

ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΗΜΩΝ
ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
(12η Ὀκτωβρίου)

Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο


+++

Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013

Μάθημα χρώματος Δ΄

+++


Μάθημα χρώματος Δ΄
+++

Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013

Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

+++


Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΑΒΡΑΑΜ

Λεπτομέρεια ἀπὸ τὴν Εἰκόνα τῆς Ἁγίας Τριάδος

Μνήμη Πατριάρχου Ἀβραάμ: 9η Ὀκτωβρίου


+++

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Μάθημα χρώματος Γ΄

+++


Μάθημα χρώματος Γ΄Ἀπόσπασμα ἀπὸ τὸ Ἁγιογραφικὸ Ἐγχειρίδιο


+++