+ + +

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2021

+++

ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΕΥΓΝΩΜΩΝΟΣ ΛΗΣΤΟΥ
(12 Οκτωβρίου)

«Ὁ Ἄγνωστος Εὐγνώμων Ληστὴς τοῦ Κ΄ αἰῶνος» 
+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

+++
+++


Κυριακή, 24 Οκτωβρίου 2021

ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ (ΟΙ ΕΙΚΟΝΟΦΙΛΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ ΚΑΙ Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ)

+++
 
 
 
 

   
 
+++


Ο Άγιος Θεοφάνης ο Γραπτός


+++

Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ
Ο ΓΡΑΠΤΟΣ

Μνήμη: 11ῃ Ὀκτωβρίου...Μὲ ἠρεμία καὶ θάρρος οἱ Ἅγιοι ἀπέδειξαν ὅτι ἡ προσκύνηση
τῶν Ἁγίων Εἰκόνων εἶναι μία ἀληθινὴ ὁμολογία
τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἔξαλλος ὁ Θεόφιλος διέταξε νὰ τοὺς βασανίσουν ἐνώπιόν του.
Ἀφοῦ οἱ Ἅγιοι ὑπέμειναν μὲ ἀδάμαστη καρτερία τὰ βασανιστήρια
ἐπὶ τέσσερις ἡμέρες, διέταξε ὁ τύραννος νὰ τοὺς χαράξουν στὰ μέτωπα
μὲ πυρωμένο σίδερο δώδεκα ἰαμβικοὺς στίχους
ποὺ κατεδείκνυαν τὴν αἰτία τῆς καταδίκης τους,
ἐξ οὗ ἔλαβαν τὴν προσωνυμία «Γραπτοί»...

Ἐδῶ ὁ πλήρης Βίος τοῦ Ἁγίου


+++

Σάββατο, 23 Οκτωβρίου 2021

Ομιλία στην Κυριακή των Αγίων Πατέρων Της Εβδόμης Οικ. Συνόδου


+++

ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΕΒΔΟΜΗΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Μνήμη: Κυριακὴ μεταξύ 11ης και 18ης Ὀκτωβρίου
 
 
 

ΠΕΡΙ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ
ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ 7ης ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Ὁμιλεῖ ὁ + Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος

(Ἱστορικὸς Τέχνης)+++

Ο ΜΑΡΤΥΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΤΗΣ ΥΠΑΚΟΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΞΟΧΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ (Γ΄)

+++


+++

ΑΓΙΟΛΟΓΙΟΝ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

+++


+++