* *** *

*  ***  *

+ +++ +

+  +++  +


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:

Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024

Παναγία Οδηγήτρια

--
+++


ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ


(Σύναξις: 20ῃ Ἰουνίου)


Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ, Ἦχος δ'
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι...

ς θερμὴν ὁδηγίαν Σε, καὶ γλυκείαν παράκλησιν,
καὶ στερρὰν ἀντίληψιν, Παντευλόγητε,
χαρμονικῶς μακαρίζομεν, καὶ τὴν ἡλιόμορφον
καὶ ἁγίαν Σου μορφήν, ἐν Εἰκόνι θεώμενοι, ἀγαλλόμεθα,
προσκυνοῦντες αὐτήν και ἐκβοῶντες·
Ὁδηγήτρια Παρθένε,
σῶζε τοὺς Σὲ μεγαλύνοντας.
 
 
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ
 
 
 
---
--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου