* * *

*  *  *

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΩΝΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΗ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΤΟ ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΟΣ


Κυριακή 3 Ιουλίου 2011

Παναγία Οδηγήτρια

--
---


ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΔΗΓΗΤΡΙΑ


(Σύναξις: 20ῃ Ἰουνίου)


Προσόμοιον Ἑσπερινοῦ, Ἦχος δ'
Ὡς γενναῖον ἐν Μάρτυσι...

ς θερμὴν ὁδηγίαν Σε, καὶ γλυκείαν παράκλησιν,
καὶ στερρὰν ἀντίληψιν, Παντευλόγητε,
χαρμονικῶς μακαρίζομεν, καὶ τὴν ἡλιόμορφον
καὶ ἁγίαν Σου μορφήν, ἐν Εἰκόνι θεώμενοι, ἀγαλλόμεθα,
προσκυνοῦντες αὐτήν και ἐκβοῶντες·
Ὁδηγήτρια Παρθένε,
σῶζε τοὺς Σὲ μεγαλύνοντας.


---

--

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου